dimecres, 20 desembre, 2023 - 09:00

L'Ajuntament del Prat celebra demà el Ple ordinari de desembre

La sessió ordinària del mes de desembre serà demà, dijous 21 de desembre, a partir de les 18.15 h 

El Ple municipal, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar la sessió, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. DE SERVEIS GENERALS

Gestió Tributària
2.- Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals, de preus públics i de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, exercici 2024 (exp. 25832/23).
3.- Concessió de beneficis fiscals a favor dels Serveis Territorials del Baix Llobregat per les obres de millora energètica a l'Institut Salvador Dalí (exp. 30007/23).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de factures dels serveis postals (exp. 37074/22).

Contractació i Compres
5.- Alienació i adscripció de maquinària municipal del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus (exp. 4038/22).

C.I. DE TERRITORI

Transport i Mobilitat
6.- Aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat del Prat de Llobregat (exp. 31655/23).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

7.- Presa de coneixement del decret de l'Alcaldia dictat en matèria de cartipàs.

8.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

DECLARACIONS I MOCIONS

9.- Moció per a la col·locació de contenidors de reciclatge per a piles i altres materials i objectes especials.

10.- Moció per exigir la desafectació i resolució de la situació del barri de les Palmeres.

11.- PRECS I PREGUNTES.

Compartir

A les xarxes