dimarts, 6 setembre, 2022 - 11:45

El ple municipal ordinari de setembre tindrà lloc demà

 

Després d’aquest ple, es posarà en marxa per primera vegada el sistema de videoactes, que permetrà a la ciutadania consultar una acta del ple en format audiovisual amb posterioritat a cada sessió. Permetrà visualitzar el vídeo del ple subtitulat, que també serà accessible a les persones amb discapacitat auditiva.

 

El ple municipal ordinari del mes de setembre, el primer del curs polític, tindrà lloc demà, dimecres dia 7, a partir de les 18 h. 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, també es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més, amb posterioritat al ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. Serà la primera vegada que es podrà consultar aquesta videoacta, un avenç en què l’Ajuntament ja estava treballant des de fa temps per tal de facilitar l’accés del contingut dels plens a la ciutadania en format audiovisual, també per part de les persones mb discapacitat auditiva.

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

2.- Atorgament de la Medalla de Ciutat a l'Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu del seu 50è aniversari (exp. 25680/21).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/22 (exp. 29356/22).

Desenvolupament Econòmic

4.- Aprovació inicial de les bases dels premis del XV concurs d'idees i/o projectes empresarials El Prat Emprèn Marta Mayordomo (exp. 16538/22).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

5.- Segona aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit estació-Seda-Paperera (exp. 3381/19).

Assumptes sobrevinguts

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

6.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

7.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre 2022 (exp. 14321/22).

8.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2022 (exp. 14358/22).

 

9.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes