dimecres, 9 setembre, 2020 - 10:00

El Ple municipal del mes de setembre tindrà lloc aquesta tarda

S’habilitarà el vestíbul de l’Ajuntament per als mitjans i la ciutadania que vulguin seguir la sessió de forma presencial, i la sala de plens s’usarà per distribuir els regidors i regidores tot mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones.

 

Avui, dimecres dia 9, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari del mes de setembre. Començarà a les 18 h i se celebrarà de forma presencial, com ja es va fer el del passat mes de juliol, però adequant la disposició dels regidors i regidores al Saló de Plens d’acord amb les mesures de seguretat que requereix l’actual context sanitari.

L’alcalde, els portaveus dels grups municipals i els tinents i tinentes d’alcaldia ocuparan els seients habituals dels regidors i regidores, mentre que la resta seurà a l’espai normalment reservat per al públic. D’aquesta manera, es respectaran les distàncies de seguretat. 

Al vestíbul de l’Ajuntament, es reservaran algunes places limitades per als mitjans de comunicació que vulguin seguir el ple a través de la retransmissió que es farà en la pantalla ubicada en aquest espai. El ple també es podrà seguir per streamig a través de elprat.tv.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

2.- Presa de possessió del càrrec de regidor de Carmelo Declara Merino (exp. 14079/19).

3.- Designació del regidor Carmelo Declara com a portaveu del Grup Municipal Podemos El Prat i com a vocal a la Junta de portaveus (exp. 17527/19).

4.- Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls econòmic i social (exp. 22333/20).

Gestió Tributària

5.- Concessió de beneficis fiscals a favor de la Fundació Catalana de l'Esplai per a obres parcials d'estructura d'ampliació del centre (16458/20).

Contractació i Compres

6.- Ratificació del decret d'Alcaldia DEC/3954/2020 de 17 d'agost relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 2250/18).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

7.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità ronda Sud illa 11 (exp. 1031/20).

Acció Ambiental i Energia

8.- Aprovació de la Declaració d'Emergència Climàtica del Prat de Llobregat (exp. 7379/20).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

9.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

10.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2020.

12.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2020.

DECLARACIONS I MOCIONS

13.- Declaració institucional per a manifestar la voluntat d'adhesió a la Red de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP (23092/20).

14.- Moció per a la creació d'una comissió d'investigació del Rei Joan Carles.

15.- Moció relativa a la disponibilitat dels romanents de Tresoreria dels Ens Locals.

16.- Moció relativa a la proposta per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges.

17.- Precs i Preguntes.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes