dimarts, 8 novembre, 2022 - 10:00

El ple municipal de novembre se celebra demà

 

El ple municipal ordinari del mes de novembre tindrà lloc demà, dimecres dia 9, a partir de les 18 h. 

 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

 

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat de la deixalleria municipal i bonificació del 95% de la taxa d'activitats (exp. 26694/22).

3.- Concessió de beneficis fiscals a favor del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la instal·lació d'un mòdul prefabricat a l'Institut Salvador Dalí (32773/22).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 21/22 (exp. 35722/22).

Organització i Qualitat

5.- Aprovació de despesa a favor d'Aigües del Prat SA per al pagament de factures pendents de les llars amb informe de vulnerabilitat en aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol (exp. 30896/22).

Recursos Humans

6.- Aprovació del protocol de formació del personal de la corporació (exp. 34441/22).

7.- Aplicació d'un increment retributiu addicional de 1'50%, amb efectes del dia 1 de gener de 2022, en aplicació del RD-Llei 18/2022, de 18 d'octubre (exp. 2598/22).

Patrimoni

8.- Modificació de les condicions de la cessió de dret de superfície d'una finca de propietat municipal situada a l'Eixample Sud ( exp. 33344/18).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

9.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità al sector Fondo d'en Peixo per a l'adequació de l'ús religiós (exp. 20921/21).

10.- Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com a àrea subjecta a tanteig i retracte (exp.

33999/21).

 

Assumptes sobrevinguts

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

11.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

12.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, tercer trimestre de 2022 (exp. 14321/22).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

13.- Declaració institucional en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones 2022.

14.- Moció de suport a la situació de les dones iranianes.

15.- Moció de destitució dels càrrecs de confiança.

16.- Moció a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària.

 

17.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes