dimarts, 9 maig, 2023 - 09:45

El Ple municipal de maig se celebra demà

El ple municipal ordinari del mes de maig, l'últim abans de les eleccions locals, serà demà, dimecres 10, a partir de les 18.15 h 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Concessió de beneficis fiscals a favor de la Fundació Catalana de l'Esplai per a la construcció de la carpa d'accés a l'exposició situada a l'espai multifuncional dels equipaments de Fundesplai (exp. 11830/23).

Contractació i Compres

3.- Adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d'electricitat, fontaneria, manyeria, fusteria, feines de paleta, calefacció, gas, pintura, portes automàtiques i aire condicionat als diferents edificis i dependències municipals (exp. 21694/22).

Patrimoni

4.- Rectificació de l'Inventari General de la Corporació a 31 de desembre de 2021 (12011/22).

5.- Rectificació de l'Inventari General de la Corporació a 31 de desembre de 2022 (exp. 5101/23).

Govern Obert i Qualitat Democràtica

6.- Aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants en referència a l'1 de gener de 2023 (exp. 12981/23).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Espai Públic

7.- Adjudicació del contracte d'obres de la nova residència assistida i centre de dia per a la gent gran del Prat de Llobregat (exp. 35458/22).

Habitatge

8.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per aprovar el conveni amb l'Institut Català del Sòl per a la constitució i transmissió a títol onerós del dret de superfície sobre la promoció Prat Sud-Remolar (exp. 10625/2023).

Acció Ambiental i Energia

9.- Adhesió a la plataforma SITMUN i sol·licitud del recurs tècnic Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN, del Catàleg de Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. 8432/23).

Assumptes sense dictaminar

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

10.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 21/2023 (exp.16354/23).

Recursos Humans

11.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal (exp. 11344/23).

Assumptes sobrevinguts

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

12.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

13.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2023 (exp. 14976/23).

14.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2023 (exp. 14554/23).

DECLARACIONS I MOCIONS

15.- Moció per reduir l'IBI a propietaris particulars d'habitatges ocupats il·legalment.

16.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(1)

Compartir

A les xarxes