dimarts, 2 juny, 2020 - 10:15

El ple municipal de juny tindrà lloc demà amb el suport de mitjans telemàtics

Durant el ple, es presentarà el tercer informe de balanç de l’acció municipal front al coronavirus, així com una declaració per impulsar un nou acord de ciutat després de la pandèmia sanitària. També s’ha incorporat d’urgència, a més dels punts de l’ordre del dia, una moció contra el tancament de la Nissan.

A més, es donarà compte d’un canvi del cartipàs municipal, que implica canvis en les tinences d’alcaldia, entre d’altres qüestions.

 

Demà, dimecres dia 3, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari del mes de juny. Començarà a les 18.15 h i es realitzarà amb el suport de mitjans telemàtics. Presencialment, acudiran al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat únicament l’alcalde i els portaveus dels diferents grups municipals, mentre que la resta de regidors i regidores hi participaran telemàticament.

El ple telemàtic es podrà seguir per streaming a través de ElPrat.tv i escoltar en directe a través de ElPratradio (91.6 FM).

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia, dels assumptes següents:

a).- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 (exp.13499/20).

b).- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 (exp.13500/20).

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

3.- Designació de representant de l'Ajuntament en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. 18064/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp.12810/20 ).

Habitatge

5.- Modificació i aprovació definitiva de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat, any 2020 (exp. 1362/20).

ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR

6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 (exp. 13499/20).

7.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 (exp. 13500/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

9.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

10.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2020 (exp. 10806/20).

11.- Donar compte de l'informe sobre l'activitat municipal i indicadors en el context de l'estat d'alarma Covid-19 (exp. 13295/20).

 

MOCIONS

12.- Declaració institucional per impulsar l'acord per a la reconstrucció social i econòmica del Prat de Llobregat.

13.- Moció per a la sol·licitud d'un informe de gestió a la Residència de gent gran Onze de Setembre durant la pandèmia del covid-19.

14.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes