dimarts, 7 juliol, 2020 - 14:30

El ple municipal de juliol serà el primer presencial després de la finalització de l’estat d’alarma, adequat amb mesures de seguretat

S’habilitarà el vestíbul de l’Ajuntament per als mitjans i la ciutadania que vulguin seguir la sessió de forma presencial, i la sala de plens s’usarà per distribuir els i les regidores tot mantenint la distància de seguretat d'1,5 metres entre persones.

 

Demà, dimecres dia 8, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari del mes de juliol. Començarà a les 18.00 h i serà el primer que es farà de forma presencial després de la finalització de l’estat d’alarma.

La disposició al Saló de Plens dels regidors i regidores s’adequarà per complir amb les mesures de seguretat que requereix l’actual context de pandèmia sanitària. L’alcalde, els portaveus dels grups municipals i els tinents i tinentes d’alcaldia ocuparan els seients habituals dels regidors i regidores, mentre que la resta seurà a l’espai normalment reservat per al públic. D’aquesta manera, es respectaran les distàncies de seguretat. 

Al vestíbul de l’Ajuntament, es reservaran algunes places limitades per als mitjans de comunicació que vulguin seguir el ple a través de la retransmissió que es farà en la pantalla ubicada en aquest espai. Com és habitual, el ple també es podrà seguir per streamig a través de elprat.tv. De forma excepcional, i mentre duri l’actual situació de pandèmia sanitària, també El Prat Ràdio emetrà en directe el ple, tant a través del seu web com al 91.6 FM. 

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Concessió de beneficis fiscals a favor del Departament d'Educació de la Generalitat per a obres d'adequació i millores a l'Institut Les Salines (exp. 16147/20).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/20 (exp. 16600/20).

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de factura (exp. 16027/20).

Patrimoni

5.- Rectificació de l'Inventari General de la Corporació a 31 de desembre de 2019 (exp. 2752/20).

Govern Obert i Innovació

6.- Aprovació de la xifra de població i dades estadístiques del Padró d'habitants a 1 de gener de 2020 (exp. 12464/20).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

7.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità en l'àmbit estació-Seda-Paperera (exp. 3381/19).

Acció Ambiental i Energia

8.- Aprovació inicial de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Prat de Llobregat (exp. 10588/20).

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Acció Social

9.- Aprovació de la prestació del servei d'atenció domiciliària, i de l'encàrrec de gestió a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (exp. 13157/20).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

10.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2020 (exp. 15424/20).

12.- Donar compte de l'informe sobre l'activitat municipal i indicadors en el context de l'estat d'alarma Covid-19.

DECLARACIONS I MOCIONS

13.- Moción para definir y crear un plan de prevención de acoso escolar en El Prat de Llobregat.

14.- Moció sobre mesures relatives al tràmit de l'empadronament.

15.- Precs i Preguntes.

16.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 14079/19).

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes