dimarts, 4 abril, 2023 - 09:45

El Ple municipal d'abril se celebra demà

El ple municipal ordinari del mes d'abril tindrà lloc a la Casa de la Vila demà, dimecres dia 5, a partir de les 18 h. 

 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

 

I.- PART RESOLUTIVA


C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/23 (exp.13187/23).

Recursos Humans

3.- Ratificació de la pròrroga de l'acord d'assignació de recursos i racionalització d'estructures de negociació i participació (exp. 10802/23).

Patrimoni

4.- Aprovació de l'afectació al domini públic la parcel·la 3B3 de l'ARE Eixample Sud, situada al c. Jaume Casanovas, núm. 62 de propietat municipal i qualificada com a bé patrimonial (exp. 2303/23).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA
 

Urbanisme

5.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector Fondo d'en Peixo per a l'adequació de l'ús religiós (exp. 20921/21).

Espai Públic

6.- Modificació del contracte d'obres de la nova residència assistida i centre de dia per a la gent gran del Prat de Llobregat (exp. 35458/22).

Habitatge

7.- Estimació d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial (exp. 32492/21).
8.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al
Prat de Llobregat (exp. 31327/22).
9.- Aprovació inicial del Reglament de la Borsa de mediació per al lloguer social i d'assignació d'habitatges (31385/22).
10.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa de mediació per al
lloguer social (exp. 4610/23).

Via Pública

11.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana del Prat de Llobregat i el seu annex (exp. 40295/22).

Assumptes sobrevinguts.

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

12.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
13.- Presa de coneixement de la liquidació del pressupost, exercici 2022 (exp. 7204/23).
14.- Presa de coneixement del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2022 (exp. 11809/23).
15.- Presa de coneixement de l'informe anual d'acords i resolucions adoptats contraris a les objeccions de la Intervenció (exp. 11813/23).
16.- Presa de coneixement del Text Articulat que recull els articles vigents de l'Acord de condicions de treball 2013-2015 del personal funcionari i laboral, i dels preacords 2017-
2019 i 2021-2023 (exp. 27951/23).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

17.- Moció per a les millores en la gestió laboral de les incapacitats temporals al servei de neteja viària i recollida de residus que presta FCC, S.A. al Prat de Llobregat.
18.- Moció per a la millora dels serveis socials dels municipis de Catalunya.
19.- Moció per evitar la presència de persones imputades a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
20.- Moció per a garantir els llibres de text gratuïts.
 

21.- PRECS I PREGUNTES

Compartir

A les xarxes