dijous, 27 juliol, 2023 - 18:15

Demà se celebra el Ple municipal ordinari de juliol

El ple municipal ordinari del mes de juliol serà demà, dijous 27, a partir de les 18.15 h 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. DE SERVEIS GENERALS

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.29/23 (exp.24833/23).
Contractació, Compres i Patrimoni
3.- Adjudicació del contracte de serveis de gestió integral i funcionament de les escoles bressol municipals La Blaveta, Cabusset i Sol Solet, 3 lots (exp. 34628/22).
4.- Licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, de l'equipament esportiu de la sala de fitness i alienació de les màquines existents dels Complexos Esportius Sagnier i Estruch (exp. 15115/23).

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Educació
5.- Aprovació de la continuïtat del desplegament dels plans educatius d'entorn, en col·laboració amb el Departament d'Educació, per als cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 (exp. 17184/23).

Assumpte sense dictaminar
Alcaldia
6.- Justificació assignació econòmica als grups polítics municipals. (exp. 25629/23).

Assumptes sobrevinguts

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia
7.- Presa de coneixement dels decrets de l'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.
8.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
9.- Donar compte trimestralment al Ple de l'execució del pressupost de 2023.

DECLARACIONS I MOCIONS

10.- Moció per la creació de la figura del regidor i del consell de barri.
11.- PRECS I PREGUNTES.

Compartir

A les xarxes