Comissió d'entitats de lleure

L'educació en el lleure | Joves.Prat

Media Root

Què és?

La comissió d'entitats de lleure és una taula de treball conjunta entre les 7 entitats de lleure de la ciutat i l'Ajuntament, a través d'una interlocució des de Joventut.

La comissió es reuneix un cop al mes per:  

 • Reconèixer les entitats de lleure com a agents educatius.
 • Dissenyar activitats conjuntes.
 • Establir un espai de relació entre entitats.
 • Donar resposta a les necessitats de les entitats.
 • Dissenyar formació.
 • Realitzar campanyes de difusió conjuntes de les d’entitats de lleure.

Alguns dels projectes que es porten a terme des de la comissió de lleure són:

 • El Pratijoc
 • El Pratilleure
 • Festa de casals d'estiu
 • Participació a la Mostra d'entitats

Qui en forma part?

Les entitats de lleure de la ciutat i l'Ajuntament.

Per què és rellevant?

L’Educació en el lleure, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar. Els centres d’esplai, els agrupaments escoltes i entitats de lleure són les associacions on es porten a terme les activitats d’educació en el lleure associatives durant tot l’any.

Els campaments, les colònies, els casals de vacances, les rutes..., són les activitats més destacades d’educació en el lleure en període de vacances.

La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, que afavoreix l'enriquiment personal tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves i a la transformació social en general, amb una metodologia pròpia. 

Entitats que formen la comissió:

Grup Infantil Sant Cosme (GISC)

C. del Riu Ebre 0001-0015, P -1 03
Tel: 933701917 | Web | Mail | Facebook

Centre Esplai El Globus

Ptge. d'Arús 0012
Tel: 933709004 | Web | Mail | Facebook

Associació de Lleure per Discapacitats Disprat-Lleure

Pg. de Lluís Serra i Giribert 0005, L BX 03
Tel: 617158759 | Web | Mail | Facebook

 •  

Contingut relacionat