Repensant la comissió de lleure


Tags: Ciutadania

Durant l'any 2016 la Comissió de lleure ha engegat un procés de reflexió per tal de repensar els seus objectius i el seu funcionament.

Al llarg de 6 sessions, els i les representants de les diverses entitats que la conformen, amb l'acompanyament i la dinamització de la tècnica de referència i una tècnica de participació, han reflexionat sobre el sentit de la comissió.

Finalitzat el procés, s'han validat nous objectius, s'han calendaritzat activitats i s'ha refermat els compromís de les entitats membres amb la ciutat.

Tot el procés ha estat conduït amb metodologies de treball participatives.

Entitats del lleure

Agrupament Escolta i Guia Anton Vilà

Pl. de Blanes 0007
Web | Mail | Facebook

Agrupament Escolta Conxita Busquets

C. de Santiago Rusiñol 0008, BX
Tel: 697412684 | Web | Mail | Facebook

Centre Esplai Sant Pere i Sant Pau

Pl. de l'Església 0001, BX
Tel: 933790220 | Web | Mail | Facebook

Grup Infantil Sant Cosme (GISC)

C. del Riu Ebre 0001-0015, P -1 03
Tel: 933701917 | Web | Mail | Facebook

Contingut relacionat

Comissió d'entitats de lleure

Taula de treball conjunta entre les 7 entitats de lleure del Prat i l’Ajuntament.

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat