Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Novembre 2021

Avancem cap a una ciutat més justa

Alba Bou Jordà

Novembre 2021

"Sortiu i disfruteu"

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2021

Al costat de la gent, el canvi és possible

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2021

La mano en el bolsillo

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2021

Individualismo o comunidad

Carmelo Declara Merino