Amb l'ús de la Transparència es vol garantir a la ciutadania l'accés a la informació generada per l'administració local, afavorint el control extern sobre la gestió pública, generant confiança entre el govern municipal i la societat.

Mitjançant la transparència també es busca millorar la qualitat dels serveis públics, així com involucrar a la ciutadania en aquelles cuestions que li afectin, fomentant la participació.

Portal de Transparència de l'Ajuntament del Prat

Espais de participació ciutadana

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Consell de la gent gran

Òrgan consultiu i de participació de la gent gran al Prat de Llobregat.

Consell de les Dones del Prat

Òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi.

Consell dels Infants

Òrgan de participació dels infants, emmarcat a “El Prat, ciutat dels infants”.

Consell Municipal de Comerç

Òrgan permanent de participació sectorial.

Consell Municipal de les Persones amb Disversitat Funcional

Òrgan consultiu i de participació de les persones amb discapacitat del Prat.

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.

Comissió de cultura popular i tradicional

Espai de coordinació i dinamització de la cultura folklòrica a la ciutat.

Processos participatius

Com volem que sigui el Carnaval?

Procés de revisió i millora per actualitzar aquesta celebració. - Procés finalitzat -