Per tal de concretar els objectius del PAM, l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació ve redactant anualment un Pla Operatiu de Comerç que es presenta i es consensua en el Consell Municipal de Comerç del qual formen part els representats dels grups polítics municipals, i els representants de les associacions del teixit comercial de la ciutat

El Pla operatiu té com a objectiu general assolir un model de comerç local més competitiu, innovador i consolidat en la trama urbana, que doni resposta a les necessitats de serveis i consum dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.      

Per aquest període, el Pla Operatiu de Comerç 2017 concreta els objectius específics i les actuacions i accions a realitzar, així com la seva temporalització, les institucions i agents implicats, el seu finançament i el sistema d'indicadors d'avaluació.

Pla Operatiu de Comerç 2017 (pdf - 1295002 bytes)