Sensibilització envers el civisme i la convivència

El Consell dels Infants del Prat de Llobregat va iniciar, el curs 2009-2010, un pla de treball al voltant de la nova Ordenança de civisme i convivència de la ciutat. Els infants van analitzar els articles de la ordenança que més els concernien i van enregistrar uns vídeos per plasmar-los.

Els vídeos s'han fet des d'una perspectiva desenfada i còmica per tal d'abordar l'ordenança des d'un enfocament positiu, oferint alternatives a les conductes que poden derivar en possible sanció.
Aquest projecte s'ha dut a terme a través d'un treball transversal amb diversos departaments municipals: el Departament d'Igualtat i Ciutadania i el de Manteniment i Serveis. Ambdós han compartit amb el Consell dels Infants les accions i campanyes relacionades amb l'ordenança, pel tal de completar-les amb la contribució dels infants i avançar en la sensibilització ciutadana en temes de convivència i civisme.

Article 13. "Comportament solidari"
Article 13

Comportament solidari

Article 25. "Caques al seu lloc"
Article 25

Caques al seu lloc

Article 10. "Respectem als que juguen"
Article 10

Respectem als que juguen

Article 13. "Actuem solidàriament"
Article 13

Actuem solidàriament

Article 7.3. "Vigilem els sorolls"
Article 7.3

Vigilem els sorolls

Article 40. "Grafits amb permís"
Article 40

Grafits amb permís

Article 25. "Pipis al seu lloc"
Article 25

Pipis al seu lloc

Article 13. "Actuem amb civisme"
Article 13

Actuem amb civisme