• consell de infants
  • El Consell a la Mostra d'entitats 2015
  • El Consell dels Infants al Garatge Reial 2015