Conservació i recuperació de la biodiversitat

El Prat és un municipi privilegiat gràcies a l'existència dels espais naturals del...

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.

La fauna urbana

La ciutat és l’hàbitat d’una fauna molt variada.

L'arbrat i el verd urbà

Els arbres donen valor a l’espai públic de la ciutat, fa habitable el medi urbà.