Esteu aquí

L’economia social, al servei de les persones i de la comunitat

L’economia social, al servei de les persones i de la comunitat

Abril, 2017

La crisi econòmica i social, la disminució dels recursos econòmics de les persones, la indignació i el rebuig davant l’abús del capitalisme “salvatge” que s’està duent a terme i el desenvolupament tecnològic que permet nous tipus de transaccions, han format una combinació de factors que estan propiciant el creixement d’un tipus
d’economia més racional i en què prevalen les persones, els fi ns socials i les mesures ambientals sobre els interessos de les grans empreses i corporacions, regides pels principis més estrictes del capitalisme financer.

A la nostra ciutat —com en moltes altres ciutats on bona part de la comunitat persegueix un model de societat més justa, centrada en el bé comú, en el benestar de les persones, en els valors de la igualtat d’oportunitats, de la cohesió social i en el desenvolupament local— estan sorgint diverses iniciatives basades en aquest model
d’economia social i cooperativa.

No és casualitat que al Prat funcioni, des de l’any 1962, la Cooperativa Obrera de Viviendas, una de les cooperatives històriques de Catalunya en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta cooperativa ha estat model precursor per a altres que han sorgit actualment i que estan basades en l’economia social i solidària, i segueix impulsant l’ecosistema d’economia social a través de col·laboracions amb noves iniciatives que es creen a la ciutat.

L’equip de govern municipal, plenament convençut dels benefi cis socials d’aquest tipus d’organització econòmica, està afavorint des de l’Ajuntament, la creació de diversos projectes locals alhora que participa en diverses xarxes d’impuls de l’economia social des del món municipal i comarcal.

Actualment, al Prat hi ha una trentena d’empreses que pertanyen al sector de l’economia social, cooperativa, solidària i col·laborativa. Aquesta és una bona notícia.

Lluís Tejedor
L'alcade