Esteu aquí

La gent jove, el present i el futur de la societat

Gent jove

Març 2016

Se sol parlar de la joventut com un atribut, una etapa de la vida il·lusionant, amb perspectives a un horitzó llunyà, amb una visió angular del món, amb grans projectes que realitzar, amb molts somnis que conquerir. Però aquesta visió romàntica i positiva de l'etapa juvenil sovint s’allunya de la realitat en la qual molts nois i noies de la nostra ciutat, del país i de bona part d'Europa es troben avui en dia.

La crisi econòmica en què estem immersos, la manca de valors sòlids als quals aferrar-se i els canvis socials accelerats que estem vivint posen en perill una generació de gent jove que pateix una manca d’oportunitats que els impedeix acomplir les seves expectatives, tant a nivell de formació com laboral i d’emancipació.

Aquest greu problema s’està atacant ara unint els esforços de les diverses administracions, des de la més àmplia que prové d’Europa, fins a la més propera, que és l'Ajuntament. Així, el Prat s’ha acollit al pla de Garantia Juvenil que s’impulsa des de la Unió Europea.

L'Ajuntament del Prat té una llarga experiència en desenvolupar polítiques educatives i socials des d'un enfocament global i integral, que inclouen les polítiques a favor dels joves. Aquesta experiència acumulada ha de servir de punt de partida per a una reflexió estratègica de futur, en què s'han d'aconseguir fites tan importants com la millora del nivell educatiu del jovent i la reducció dels abandonaments de l’ensenyament. Aconseguir disminuir el nombre de nois i noies que ni estudien ni treballen; millorar les expectatives de futur dels joves en la seva inserció laboral i també fer que aquesta gent jove se senti a gust en una ciutat que els acull.

La comunitat, la ciutat, tota la societat tenim l'obligació d’acompanyar a aquests nois i noies en la seva transició cap a la vida adulta, garantint-los la igualtat d’oportunitats i brindant-los els recursos necessaris perquè puguin assolir els eixos prioritaris del seu desenvolupament vital, l'educació, la formació i l'ocupació.

 

Lluís Tejedor
L’alcalde