Esteu aquí

Estalviar energia, consumir menys, viure millor

Estalviar energia, consumir menys, viure millor

Març 2017

Que la platja del Prat es quedi sense sorra a causa de les fortes llevantades d’hivern, o que les pluges torrencials, les glaçades fora d’època o la sequera extrema motivin collites minses al nostre Parc Agrari són algunes de les conseqüències reals del canvi climàtic que la forma de vida actual de la humanitat està produint. I encara que ens sembli que el tema ens queda llunyà o fora del nostre control, en realitat no és així: tots i totes contribuïm amb els nostres hàbits de consum i de despesa energètica a incrementar o disminuir les emissions de CO2 causants d’aquest desequilibri mediambiental.

Reduir el consum d’energia, augmentar l’efi ciència energètica, aconseguir que un percentatge elevat de l’energia consumida provingui de fonts renovables i millorar l’oferta de transport públic, són algunes de les accions en què l’Ajuntament està treballant per assolir els objectius per a acomplir el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible i reduir les emissions de CO2 en més d’un 20 % abans de l’any 2020.

Aquests objectius, però, no es poden assolir sense la complicitat i els bons hàbits de la ciutadania. Perseguint aquesta col·laboració, l’Ajuntament ha editat una col·lecció de guies que tenen l’objectiu d’ajudar les famílies a analitzar les seves dinàmiques de consum, per estalviar i reduir la despesa a la llar. També han de servir per a
sensibilitzar-les sobre la importància d’aconseguir un consum més responsable i sostenible amb l’entorn.

D’altra banda, l’Ajuntament, amb la participació d’entitats de la ciutat, treballa per reduir l’impacte de la pobresa energètica amb accions formatives, d’assessorament a domicili i suports econòmics, entre altres serveis. També en aquest marc seran adequades aquestes guies, que ens ofereixen consells i informacions útils per estalviar.
Entre tots i totes hem d’aconseguir millorar el nostre entorn. L’esforç val la pena.

Lluís Tejedor
L'alcade