Esteu aquí

El poder dels consumidors

Poder consumidors

Desembre 2016

Ens esgarrifem quan, a la pantalla dels nostres televisors o a les pàgines dels diaris, ens mostren les conseqüències de la societat de consum en la qual estem immersos i dels excessos de les nostres compres. Reconeixem amb angoixa que la salut del planeta està en perill i que molt probablement en pocs anys les inundacions, les sequeres, els tifons i tota mena de fenòmens meteorològics trastocaran la vida de milions de persones. Sabem que els exagerats benefi cis de les grans empreses són la cara oposada a les difi cultats econòmiques que passen els petits i mitjans negocis. Si cada vegada més ciutadans som conscients de totes aquestes coses, per què no intentem actuar en conseqüència i procurem evitar-les? Com a resposta individual i col·lectiva a aquesta pregunta han nascut iniciatives ciutadanes i també de les administracions que promouen un consum responsable i ètic basat en la sostenibilitat i en el respecte a la justícia social i al medi.

El consum responsable és, precisament, l’alternativa al model de consum tradicional proposada des de la cultura de la sostenibilitat. Es tracta de satisfer les nostres necessitats però amb el mínim impacte negatiu per al medi ambient i donant lloc a sinergies positives per a la societat com l’equitat, la justícia social, la solidaritat i el respecte als drets humans.

Al Prat existeixen ja diverses activitats impulsades per l’Ajuntament i per algunes entitats dirigides a potenciar aquests comerç responsable, com són el Banc del Temps, el Mercat de Segona Mà, el Mercat d’Intercanvi de Joguines, el Recuprat o el Repaprat, que faciliten la recuperació d’objectes i també la seva reparació. Cadascun de nosaltres, com a consumidors, tenim el poder d’escollir. De nosaltres depèn que els nostres hàbits de consum generin una economia de proximitat beneficiosa per a la nostra comunitat, respectin el medi ambient i siguin irreprotxables amb els drets humans de tothom.

Lluís Tejedor
L'alcalde