Vacunació

Els programes de vacunacions constitueixen uns dels pilars fonamentals de la prevenció en el àmbit de la Salut Publica. L'objectiu es proporcionar immunitat a les persones vacunades individualment i com a grup, respecte a determinades malalties.

L'èxit d'un programa de vacunacions, doncs, depèn no només de l'eficàcia de les vacunes emprades, sinó també de la seva implantació màxima en la població diària. D'això la vacunació als centres educatius on ens assegurem al màxim la població diària a vacunar. 

Els Serveis municipals de Salut Pública i Consum, en conjunt amb els Centres d'Atenció Primària, realitzen el programa de vacunació escolar adreçat a l'alumnat de 6è d'Educació Primària i 2n de l'ESO. Des de l'Ajuntament, es coordina tot el procès de vacunació amb els centres educatius (informació, calendari d'aplicació, autoritzacions...) i l'equip d'infermeria és el que es desplaça al centre educatiu per aplicar  les vacunes corresponents. 

Campanya 2018 vacunació contra la grip

La campanya de vacunació va començar  el dilluns 22 d’octubre de 2018. Les persones usuàries ja es poden programar a cadascun dels tres EAP del Prat.

La vacuna antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions.

La grip continua sent un problema important de salut pública, com a conseqüència de les altes taxes de morbiditat que es produeixen durant les onades epidèmiques anuals i la presència de complicacions i sobremortalitat en grups específics de població.

La vacunació antigripal estacional de la població de risc és recomanada de manera general per les autoritats i els organismes sanitaris i les societats científiques involucrades de tot el món.

Cal recordar que les vacunes utilitzades a Catalunya són inactivades i, per tant, no contenen virus amb capacitat infectiva; així, qualsevol infecció respiratòria o coriza que pugui aparèixer després de rebre la vacuna es deu a agents no relacionats amb aquesta.

Tot i que la grip és més freqüent en els infants i la població jove, les campanyes van dirigides especialment a la població a la qual la grip ocasiona més complicacions i letalitat:

- les persones d’edat avançada

- les que tenen determinades patologies cròniques i

- les dones embarassades

Qui s’ha de vacunar ?

 -Persones d’edat igual o superior a 60 anys especialment si viuen en institucions tancades.

- Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la  grip pel fet de patir malalties cròniques: diabetis, cardiopaties ....

-Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un risc alt de presentar complicacions: serveis sanitaris, oficines de farmàcia, institucions geriàtriques...

- Altres grups als quals es recomana la vacunació: persones que treballen al serveis públics: bombers, serveis d’emergències mèdiques ...

Vacunes a persones viatgeres (Centres)