Oficina municipal de Salut Pública i Consum

Edifici municipal on s'ubica el departament de Salut Pública i Consum

L'Ajuntament ofereix diversos serveis relacionats amb la salut pública i el consum, adreçats a tota la població:

  • Servei públic de consum
  • Cens d'animals de companyia
  • Sanitat ambiental
  • Vigilància alimentaria
  • Educació per a la salut
  • Control de plagues

Serveis

Control sanitari de les piscines d'ús públic

Vigilància sanitària mensual de les piscines d'ús públic.

Educació en consum

Activitats per formar persones consumidores coneixedores de llurs drets.

Disciplina de mercat

Verificació del compliment de la normativa

Consum i empreses

Suport a les empreses per millorar el servei a les persones consumidores