Aquest Pla defineix els objectius a aconseguir en aquestes matèries, al final d’aquest període i les línies estratègiques que cal seguir per aconseguir-ho.

Es va iniciar a partir d’una anàlisi de la situació i a partir de les diferents aportacions, polítiques, tècniques i de les entitats ciutadanes s’ha arribat a redactar un document que servirà de guia per concretar  les actuacions a realitzar durant aquests anys

El Pla es va aprovar,  per unanimitat del Ple Municipal, el dia 8 de maig de 2018. Un dels seus aspectes més rellevants és que recull el canvi de paradigma, en el Marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i que aporta una nova visió de la cooperació internacional, abandonant l’antiga visió de caràcter assistencial i de relació vertical entre països, per plantejar una relació horitzontal, i fent èmfasi a les causes que generen aquestes desigualtats, com també introduint l’enfocament de la defensa dels Drets Humans i la Pau, des d’una perspectiva global, adreçada a tots els països del món, amb la visió d’una sola humanitat.

Un altre aspecte a destacar és el caràcter municipalista d’aquest Pla, de manera que l’Ajuntament com a líder i impulsor s’implica en la lluita per a la justícia global en els diferents àmbits de l’organització interna de l’Ajuntament i també preveu la participació activa de la ciutadania i del teixit social del Prat, en la construcció conjunta de les bases, que han de conduir a reduir les creixents desigualtats, tant en el nostre país com a la resta del món.

Pla director de Cooperació, Justícia Global,  Pau i Drets Humans (pdf)

Resum gràfic del Pla director de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans 2018 - 2023 (pdf)

Altres informacions d'interès

Jornades El Prat Solidari

Sensibilització ciutadana en matèria de cooperació i drets humans, entre d’altres.

Ciutats Defensores dels Drets Humans

Projecte per donar a conèixer la tasca dels defensors i defensores dels drets humans. ...

El Prat amb les persones refugiades

Som un municipi adherit a la Xarxa de Ciutats Refugi.

Resposta a situacions d’emergència i ajut humanitari

Actuacions immediates davant crisis humanitàries o emergències.