Lluita obrera

Patrimoni_La Seda0001.png
Patrimoni_postal_39.jpg

L’aïllament del Prat va acabar, definitivament, amb la construcció del pont de Ferran Puig (1873) i  l’arribada del ferrocarril (1881). Aquestes millores en les comunicacions, juntament amb l’existència d’aigua abundant, la proximitat a Barcelona i la disponibilitat de mà d’obra, van ser els elements que expliquen, en bona part, l’arribada de la indústria al Prat.

Aquesta adequada conjuntura va donar pas a un procés llarg i complex d’industrialització que es durà a terme en diferents etapes:

 

- Període inicial marcat per l’arribada de les primeres indústries.  L’any 1917 s’instal·là La Papelera Española i, l’any 1926, La Seda de Barcelona.

Patrimoni_lsb0067d.jpg

- Fase de consolidació. Es caracteritzà per la convivència entre una indústria en procés de creixement i una agricultura en retrocés que encara mantenia, però, el seu nivell. 

El moviment obrer al Prat, de base industrial, es va començar a organitzar, quan hi havia treballadors organitzats al camp, a la dècada dels anys trenta del segle XX, un cop la indústria estava plenament instal·lada,  per fer front a les condicions de vida que patia la classe treballadora. 

Patrimoni_focolor_llibre_lsb_large.jpg

- La tercera etapa, a partir de finals dels anys seixanta, està marcada pel creixement espectacular de la indústria que sobrepassa àmpliament els índexs de l’agricultura, i es va consolidar, cada cop més, el procés de contracció del món rural.

 

 

Fotografies per ordre de dalt a baix:

Fons La Seda de Barcelona. AMEP

Fons Arxiu Municipal del Prat. AMEP

Fons La seda de Barcelona. AMEP

Fons La seda de Barcelona. AMEP