Primeres reivindicacions

Patrimoni_lpe448.jpg

Les primeres reivindicacions obreres anaven destinades a millorar les condicions de treball com ara, temps de descans, habilitació de menjadors i mesures i elements de protecció externs per a manipular productes perillosos.

Patrimoni_lsb_504.jpg

La lluita per la jornada laboral de vuit hores és una de les primeres grans fites de l’obrerisme. Des del seu inici, a les dues grans fàbriques del Prat ja hi estava implantada. Es treballava de dilluns a dissabte i les diades assenyalades, com que les màquines no paraven, calia pagar un incentiu per cobrir aquests torns. Els primers anys no hi havia vacances.

Patrimoni_lsb_neg._88.jpg

La contractació del personal. El principal element de control de la classe treballadora es donava en la manera com es contractava el personal. L’empresa no tenia cap restricció legal i podia agafar a qui volgués, fins i tot exigint, com així es va fer durant anys, la presentació de referències. L’acomiadament era lliure, sense necessitat de cap justificació. 

Patrimoni_lsb0210d.jpg

Les condicions de treball. En algunes seccions, les condicions de treball, com els primers torns, la duresa de l’activitat i la toxicitat d’alguns dels materials emprats en la producció, comportaven risc per a les persones. Tot plegat feia freqüents els accidents i les malalties laborals.

Per no haver de parar màquines o no haver de fer substitucions, a moltes seccions, tot i el dret de mitja hora per dinar, els treballadors havien de fer l’àpat en el mateix lloc de treball i sense deixar de vigilar la maquinària i la producció.

Fotografies per ordre de dalt a baix:

Fons La Papelera Española. AMEP

Fons La Seda de Barcelona. AMEP

Fons La Seda de Barcelona. AMEP

Fons La Seda de Barcelona. AMEP