Esteu aquí

Ple municipal del mes de setembre

Ple municipal

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2015 (exp.6191/16).
3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016 (exp.14857/16).

Patrimoni
4.- Aprovació de la cessió d'ús dels locals 17 i 18 situats al carrer Riu Tordera, 19 a l'Associació Penya Madridista Sant Cosme 2008 (exp. 8354/16). Activitat Econòmica
5.- Ratificació del Decret d'Alcaldia relatiu a la proposta de festes locals per a l'any 2017 (exp. 12999/16).

Urbanisme
6.- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Teatre de l'Artesà (exp. 5692/16).

Espai Públic i Projectes Urbans
7.- Aprovació inicial del projecte constructiu del nou accés a la C-31 des del Polígon Industrial Mas Mateu (exp. 14146/16).

Seguretat Ciutadana
8.- Aprovació definitiva del Reglament de felicitacions i condecoracions de la Policia Local del Prat de Llobregat (exp. 3472/16).

Acció Social
9.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de la Residència municipal d'avis Penedès (exp. 9808/16).

Alcaldia
10.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2016 (exp.8507/16).
12.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016 (exp. 7960/16).

Mocions
13.- Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública.
14.- Moció de suport al projecte Ciutats defensores de drets humans.
15.- Moció per l'adopció d'un procés sancionador per aquelles empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o famílies vulnerables.
16.- Moció per a incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
17.- Moció "Amianto cero al Prat"
18.- Moció contra la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa i de suport a la proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l'ESO i al batxillerat.
19.- Moció de recolzament als taxistes de la Terminal 1 representats per l'Asociación profesional Elite Taxi.
20.- Moció sobre la inclusió de paràmetres amb perspectiva de gènere a les subvencions i convenis, especialment en l'àmbit futbolístic municipal.

21.- Precs i preguntes

Retransmès en directe per www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Nutrició i alt rendiment esportiu

Tipus: Proposta
Quan: 20/10/2021 de 19:00 a 20:30 h
On: Agrupació ciclista del Prat