Casa de la Vila

casadelavila

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

Assabenteu-vos dels canals de comunicació presencials, telefònics i en línia de l...

El Prat Film Office

Servei que posa a disposició de productores audiovisuals el territori del Prat com a...

Etiqueta energètica

Certificació energètica: C

Emissions de Co2: 0,00

Més informació
Casa de l'Energia

Accions :    Auditoria energètica