logo_colorPLAFE.jpg

Pla local de l’activitat física i l’esport del Prat de Llobregat 2019-2023

El Servei d’Esport de l’Ajuntament ha elaborat at  el Pla local de l’Esport i l’Activitat Física 2019-2023, que és un instrument de planificació per  fomentar i facilitar la pràctica d’activitat fisicoesportiva entre la ciutadania.

El Pla és el resultat d’un intensiu treball tècnic, enriquit amb les aportacions rebudes al llarg del procés participatiu de construcció, en el qual han col·laborat moltes persones, no només del sector de l’esport, sinó de diferents àmbits de la nostra ciutat.

El Pla compte amb una exhaustiva anàlisi del sistema esportiu local on s’han identificat actius i dèficits, també un Pla d’acció amb 5 àmbits d’actuació, 28 línies estratègiques i 110 objectius operatius

Els àmbits i objectius principals definits són els següents:

 

  • Àmbit 1:  Activitat física  i esportiva saludable

            Objectiu principal: Promoure i facilitar la pràctica d’activitat física i esportiva saludable  per a tothom.

 

  • Àmbit 2: Equipaments i espais esportius

            Objectiu principal: Mantenir i millorar la xarxa d’equipaments i espais esportius.

 

  • Àmbit 3: Activitat física i esport en edat escolar

            Objectiu principal: Fomentar l’esport en  edat escolar  i la seva dimensió educativa i de transmissió de valors.

 

  • Àmbit 4: Activitat física i esport eines d’integració i cohesió social

            Objectiu principal: Promoure la igualtat efectiva en l’accés a la pràctica d’activitat física i esport i revertir situacions de discriminació

 

  • Àmbit 5: Model de governança esportiva

            Objectiu principal: Reforçar i potenciar la col·laboració entre els agents esportius

Podeu consultar el text íntegre del Pla en aquest link:

Document del PLAFE (pdf - 3856076 bytes)

Annex I Criteris distribució espais (pdf - 4347081 bytes)

Fulletó del PLAFE (pdf - 1133236 bytes)