Juga Verd Play

Juga Verd Play és un projecte capdavanter que pretén potenciar el joc net entre els infants de la comarca del Baix Llobregat.

JUGA VERD PLAY DIFUSIÓ

La iniciativa valora el procés per damunt de la finalitat i es basa en un sistema de puntuació que té en compte el fair play i no només la competició. Per això hi ha la implicació de tots els que participen en el procés formatiu d’infants i joves.

Els objectius del projecte són:

  • Educar en els valors mitjançant la pràctica esportiva.
  • Fomentar l'esport com a eina de cohesió social, formació de conductes i hàbits saludables.

La iniciativa, sorgida del Consell Esportiu del Baix Llobregat, es porta a terme amb el suport d'eines tecnològiques en el marc d'un projecte de cooperació interterritorial denominat Europe in Your Life.

Més informació

Més esport per a infants i joves

Club Esport Jove

Abonament pensat per oferir al jovent accés a l’esport a un preu assequible.

Escola esportiva de qualitat

Les entitats esportives del Prat implanten un model d’escola esportiva de qualitat.