Abonaments

 

 

Els abonaments us permeten accedir lliurement al centre esportiu escollit durant la franja horària seleccionada, amb pas obert a les zones de piscina, les sales de fitness i les d'activitats dirigides.

 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL Tipus d'abonament De 6 a 15 anys i a partir de 65 anys De 16 a 64 anys
SAGNIER Franja de 7:15 a 9:30 * 37,50 € 53,55 €
Franja de 7:15 a 17:00 40,40 € 57,70 €
General (tot l'horari d'obertura) 52,50 € 75,00 €
ESTRUCH Franja de 7:15 a 9:30 * 37,50 € 53,55 €
Franja de 7:15 a 17:00 40,40 € 57,70 €
General (tot l'horari d'obertura) 52,50 € 75,00 €
FONDO D'EN PEIXO Franja de 7:15 a 9:30 * 34,10 € 48,70 €
Franja de 7:15 a 17:00 36,70 € 52,45 €
General (tot l'horari d'obertura) 47,75 € 68,20 €
TOTS EL COMPLEXOS Prat Total (tot l'horari d'obertura) 84,00 € 120,00 €
Observacions

* Els abonaments de la franja de 7:15 a 9:30 no admeten noves inscripcions.

De dilluns a divendres, els abonaments permeten l'accés a la instal·lació en l'horari seleccionat, mentre que els dissabtes i diumenges l’accés és lliure durant tot l'horari de funcionament del complex esportiu seleccionat.

Els preus són trimestrals i inclouen les activitats del servei Prat Activitats dins la franja horària i al centre esportiu seleccionat (excepte al centre Fondo d'en Peixo).

Les despeses d’inscripció són de 50,00 € a qualsevol tipus d’equipament, excepte al Centre Municipal de Vela.

A les persones amb discapacitat se’ls aplica un descompte del 20%. Han de tenir reconeguda aquesta condició legal en un grau igual o superior al 33% i han d’acreditar-ho mitjançant el certificat oficial de reconeixement de disminució, expedit per la Generalitat de Catalunya, i a les persones que tinguin reconeguda una incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa. Aquesta bonificació no s'aplicarà als abonats del Centre Municipal de Vela.

Inscripcions

Presencialment al CEM Sagnier, CEM Estruch o CEM Fondo d'en Peixo.

  • MATINS: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
  • TARDES: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Presencialment a la Secció d'Esports (Plaça de la vila, 9) - sol.licitant cita prèvia a la web municipal

  • MATINS: de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30h
  • TARDES: dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.00h (juliol i agost, tardes tancat)
Aquestes entrades permeten als ciutadans accedir als centres esportius municipals de manera puntual.

 

ENTRADES PUNTUALS ABONAMENT ESTIU (10 entrades)
Usuari Juliol, agost i setembre
Menors de 6 anys Gratuït Gratuït
De 16 a 64 anys 6,40 € 44,80 €
De 6 a 15 anys 4,50 € 31,35 €
Més de 65 anys
Discapacitats (de 16 a 64 anys) *
Discapacitats (de 6 a 15 i majors de 65) * 3,15 € 21,95 €
Instal·lacions: Sagnier, Estruch i Fondo d'en Peixo
Vendes Diversos
Casquet de bany 3,30 € Reposició de polsera d'abonament i /o curs * 8,80 €
Pilota de frontó (dues unitats) 5,05 € Despeses per rebut retornat 3,95 €
Cadenat amb clau 8,45 € Reposició de clau d'armariet* 6,25 €
Polsera per clau de cadenat 3,40 € Tràmit per canvi de modalitat d'abonament 9,00 €
Sabatilles de piscina 3,30 €
ARMARIETS: Sagnier, Estruch i Fondo d'en Peixo
Lloguer anual (només per a persones abonades) 41,80 €

 

Observacions

* Els descomptes per discapacitat només s’aplicaran amb el certificat de reconeixement de disminució o incapacitat.

* Els armariets, al CEM Fondo d'en Peixo, es tanquen amb un cadenat que ha de portar la persona usuària.

* Les taxes de reposició de la targeta o de la clau de l’armariet només es faran efectives per causa imputable a l'usuari o usuària.

L'accés als centres esportius municipals implica l'acceptació de l'Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Detall de les taxes corresponents al lloguer dels diferents espais esportius.

 

Espais de raqueta: Frontó Preu abonat * Preu no abonat Instal·lació
Diürn, 1 hora, màxim 4 persones 12,00 € 18,00 € ESTRUCH
Nocturn, 1 hora, màxim 4 persones 15,60 € 23,40 €
Diürn, 1 hora, val 12 sessions 120,00 € 180,00 €
Nocturn, 1 hora, val 12 sessions 156,00 € 234,00 €

* Com a mínim un dels jugadors ha de ser abonat

Pista poliesportiva descoberta Preu Instal·lació
Diürn, 1 hora 30,00 € ESTRUCH, SAGNIER, JULIO MÉNDEZ
Nocturn, 1 hora 45,00 €
Pavelló poliesportiu Preu Instal·lació
Un terç de pista, 1 hora 40,00 € ESTRUCH (paviment parquet)
Pista completa, 1 hora 100,00 €
Mitja pista, 1 hora 30,00 € ESTRUCH (paviment sintètic)
Pista completa, 1 hora 45,00 €
Un terç de pista, 1 hora 30,00 € JULIO MÉNDEZ (paviment sintètic)
Pista completa, 1 hora 75,00 €
Pista completa, 1 hora 48,00 € SAGNIER
Pista poliesportiva coberta Xavier Marcilla Preu Instal·lació
Pista completa, 1 hora 48,00 € FONDO D'EN PEIXO
Camps de futbol de gespa artificial Preu Instal·lació
Camp sencer, 1 hora diürn 75,00 € ESTRUCH, SAGNIER, JULIO MÉNDEZ
Camp sencer, 1 hora nocturn 112,50 €
Mig camp, 1 hora diürn 56,25 €
Mig camp, 1 hora nocturn 84,40 €
Camp de Futbol-7 i entrenament, 1 hora diürn 47,80 € SAGNIER
Camp de Futbol-7 i entrenament, 1 hora nocturn 71,70 €
Pistes d'atletisme Moisès Llopart Preu Instal·lació
Corda i zona de concursos diürn, 1 hora 100,00 € SAGNIER
Corda i zona de concursos nocturn, 1 hora 150,00 €
Gespa diürn, 1 hora 120,00 €
Gespa nocturn, 1 hora 180,00 €
Resta de serveis, per hora Preu
Carrer piscina 36,65 €
Rocòdrom diürn (amb llicència federativa corresponent) 22,45 €
Sala poliesportiva sense llum 23,55 €
Sala poliesportiva amb llum 35,35 €
Sala musculació entitats (CEM Estruch) 22,45 €
Patinòdrom diürn 29,25 €
Patinòdrom nocturn 43,90 €
Pista petanca sense llum 13,40 €
Pista petanca amb llum 20,10 €
Sala de reunions sense mitjans audiovisuals 30,05 €
Sala de reunions amb mitjans audiovisuals 45,10 €
Servei d'àudio per a actes esportius puntuals 19,15 €
Tarifa afegida per utilització fora hora obertura 52,80 €
Lloguer espai esportiu per a actes no esportius 342,10 €
Cursets natació per grups puntuals amb monitor, preu persona/hora, mínim grup de 10 persones 6,80 €

Documents relacionats

Abonaments i altres serveis esportius 2024 (pdf - 1415512 bytes)

Equipaments esportius

CEM Sagnier

El CEM Sagnier és una instal·lació municipal on podeu gaudir d’activitats aquàtiques,...

CEM Estruch

El CEM Estruch és una instal·lació municipal on podeu gaudir d’activitats aquàtiques,...

CEM Fondo d'en Peixo

Instal·lació municipal on podeu gaudir d’activitats aquàtiques, físiques, de fitness i...

CEM Julio Méndez

Instal·lació municipal on podeu practicar esports d’equip i activitats dirigides.

Centre Municipal de Vela

Espai per conèixer les activitats nàutiques de vela, com ara el patí català i el...