Escola esportiva de qualitat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat està impulsant un nou model esportiu per a infants i joves que té com a base una normativa de requeriments de qualitat per a entitats esportives. 

Aquest model va començar a implantar-se l’any 2013 amb una prova pilot en què van participar tres entitats esportives i que va culminar amb l’obtenció del segell Qualitat Escola Esportiva el Prat.

Des d’aleshores, el programa s’ha continuat implantant amb la participació d’entitats esportives que treballen amb alumnat en edat escolar. El mètode d’implantació consisteix a introduir bones pràctiques, models de qualitat de gestió i processos de millora contínua mitjançant la participació de les entitats en tallers dirigits per un professional especialitzat.

Itinerari formatiu

Sessió 1: Com incrementar els ingressos de la meva entitat esportiva.

Sessió 2: Anàlisi del model de gestió dels clubs

Sessió 3: Processos organitzatius i estructura mínima, estratègies sense cost.

Sessió 4: Identificació de les millores. El projecte esportiu.

Sessió 5: Creació de nous productes i serveis RPM. Metodologia per crear plans de negoci. Creació del pla d’implantació.

Sessió 6: Quantificació de l’estratègia comercial. Gestió de l’estratègia de preus dels serveis. Implantació de la campanya d’e-marketing basada en la gestió dels prosumers.

Sessió 7: Implantació d’una gestió eficient del màrqueting viral.

Sessió 8: Nou producte de patrocini. 

Sessió 9: La contractació dels recursos humans

Sessió 11: Taller de treball per a l'anàlisi dels objectius i processos.

Manual de funcions. Model

Manual de funcions. Tècnic

Sessions 12 i 13: Pla de Patrocini.

Sessió 14: Preparació de l'auditoria.

Més esport per a infants i joves

Club Esport Jove

Abonament pensat per oferir al jovent accés a l’esport a un preu assequible.

Juga Verd Play

Projecte capdavanter que pretén potenciar el joc net entre els infants de la comarca del Baix Llobre