El  polígon Enkalene  està  situat  al  nord­oest  del  municipi.  Llinda  al  nord amb la ronda de Ponent i al sud, amb l’avinguda d’Apel·les Mestres. A part d'una empresa mitjana, la major part són micro i petites empreses.

L'any 2008, l’Ajuntament del Prat va iniciar la tramitació d’una modificació puntual  del  Pla  General  Metropolità  (MPGM)  dirigida  a  diversificar  els usos tradicionalment industrials d’aquest sector. Amb la MPGM es pretén introduir uns nous usos d’activitat econòmica en aquesta zona, que compta amb  una  situació  estratègica  dins  de  la  ciutat:  a  prop  del nucli  urbà  i  de l’estació del ferrocarril.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, C-32, A-2, Ronda de Dalt
Transport públic SI
Any execució 1964
Estat de la urbanització
Ha. d'extensió 29,7
Activitats econòmiques predominants Comerç al detall
Empreses 8
Treballadors/es 276
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Mas Mateu

Polígon que tanca per l’oest el cinturó industrial que delimita el nucli residencial del Prat.

Polígon pratenc

Polígon ubicat al sud del municipi, limita al sud amb la ZAL-Prat i a l’oest amb el municipi de Barc

Urgoiti-Ponisch

Sector empresarial situat a la zona nord del Prat de Llobregat.

  •