Infantil i Primària

L’Educació Infantil i Primària és l’etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 3 a 12 anys. Al Prat hi ha 12 centres públics i 3 centres privats-concertats on es pot cursar.

1

Escola Ramon Llull

Avinguda del Remolar 0082-0084
2

Escola Joan Maragall

Carrer de Joan Maragall 0040
3

Escola Jaume Balmes

Carrer del Riu Ebre 0020-0030
4

Escola H. Josep Tarradellas

Carrer de Pau Casals 0140-0144
5

Escola Galileo Galilei

Avinguda de la Verge de Montserrat 0236-0238
6

Institut Escola Pepa Colomer

Carrer del Tibidabo 0003
7

Escola Bernat Metge

Carrer de Jaume Casanovas 0171
8

Escola Sant Jaume

Carrer de Pau Casals 0134-0138
9

Escola Jacint Verdaguer

Carrer de Francesc Balcells 0001-0003
10

Escola del Parc

Zona del Fondo d'en Peixo 0003
11
12

La Seda de Barcelona

Plaça del Pintor Grau Sala 0005
13

Escola Mare de Déu del Carme

Carrer de Narcís Monturiol 0053-0055
14

Institut Escola del Prat

Carrer del Riu Túria 0002-0004
15

Escola EE Can Rigol

Carrer de Ribes de Freser 0018-0020
16

Escola Charles Darwin

Avinguda del Pare Andreu de Palma 0030

Com es pot fer la preinscripció a un centre públic o concertat?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat per a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Abans de fer la preinscripció, l’OME recomana:

  • Consultar els centres educatius i l'oferta de places escolars.
  • Visitar els centres educatius a través de les jornades de portes obertes, que us ajudaran a conèixer les característiques dels centres educatius.
  • Conèixer el calendari de tot el procés.
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds, així com la documentació necessària per justificar-los.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció per al proper curs 2020–2021, aprovant les normes de preinscripció i matrícula. La Generalitat de Catalunya publica al seu web la Resolució que regula el procés.

La preinscripció escolar és del 23 de març a l'1 d'abril de 2020. 

Segons aquest document, per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre, cal fer la preinscripció a través d'una sol·licitud. Hi ha dues vies per formalitzar-la:

  • En període ordinari (dintre del termini de presentació vigent). Cal fer la preinscripció, que es lliurarà al centre educatiu demanat en primera opció o bé a l'OME. Abans heu de reservar dia i hora, demanant cita prèvia.
  • Fora de termini. Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OME. L'alumne/a ha d'estar empadronat/da a la ciutat. El pare, mare o tutor/a ha d'aportar la documentació (DNI, passaport, etc.) que acrediti la filiació de la persona sol·licitant. La sol·licitud serà valorada per la comissió d'escolarització corresponent, que decidirà sobre l'assignació de la plaça escolar segons el criteri establert per l'article 6.5 del decret 75/2007, de 27 de març, d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, d'acord amb el qual "les sol·licituds presentades després de l'inici del curs només s'atenen si corresponen a alumnat no escolaritzat a Catalunya, a canvis de domicili que comporten canvi del municipi de residència (o de districte municipal en el cas de Barcelona) o a d'altres circumstàncies excepcionals". 

Com estan distribuïts els centres educatius?

Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones. Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar. Cada escola té assignat dos instituts en els quals té preferència d’admissió, a excepció de l’Escola Jaume Balmes que en té tres.

Consulteu els diferents continguts informatius:

Escola Sant Jaume

Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. Adscrita a l’Institut Estany...

Escola Jacint Verdaguer

Escola de doble línia, catalana, inclusiva i laica, adscrita als instituts Estany de la...

Escola del Parc

Escola pública, catalana, laica i acollidora, adscrita als instituts Ribera Baixa i El...

Escola Nostra Senyora del Mar - García Lorca

Escola Nostra Senyora del Mar - García Lorca

Col·legi La Seda de Barcelona

Escola d'una sola línia d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Escola Mare de Déu del Carme (seu 2)

Centre concertat, de titularitat de les Carmelites Missioneres.

Institut Escola del Prat

Acull alumnat de P3 fins a 4t d’ESO i basa el seu projecte en l’èxit escolar, la...

Escola Can Rigol

Acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint...

  •