Esteu aquí

Ja tenim Consell Municipal de Sanitat

IMMACULADA  LLOPIS CLIMENT

Març 16​

Al ple municipal del mes de febrer, el nostre grup municipal va aconseguir l’aprovació per unanimitat d’una moció que impulsava la creació del Consell Municipal de Sanitat. Aquest se suma a altres consells municipals de participació com ara el del Comerç, el de la Gent Gran, el de Persones amb Discapacitat, etc. La sanitat és un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar i, per tant, constitueix una veritable prioritat en qualsevol societat avançada. És evident que el sistema de salut públic ha patit difi cultats a causa de a la forta crisi econòmica. No obstant, aquest segueix mantenint un alt nivell de qualitat alhora que continua essent un referent internacional en diversos àmbits.

La sanitat ha estat al centre del debat polític durant els darrers anys. Es tracta d’un fet ben normal en una societat democràtica. El problema apareix quan determinats sectors intenten utilitzar la sanitat pública i els seus professionals com a arma llancívola per a fer política, sovint des d’un punt de vista parcial. El Consell Municipal de Sanitat és una eina de participació que ens permet assegurar la pluralitat de punts de vista, tant d’usuaris com de professionals, per a poder tenir un debat seriós i profund sobre la qüestió.

 

Immaculada Llopis Climent
http://convergents.cat

 

Més opinió març 2016

Feliz aniversario, Tejedor

per Miguel Ángel Ochoa Oliva

Luchadoras

per Sandra Patricia Daza Puente

Sin barreras

per Cristina Simón Molina