Esteu aquí

El que ens demana la gent

Jordi Ibern i Tortosa

Març 16​

El Grup Municipal d’ERC - El Prat ha proposat a l’Ajuntament:

1/ L’estudi de fer arribar un bus durant els caps de setmana d’hivern fi ns a la platja. Ens dol que un sector de població quedi exclòsa dels benefi cis dels serveis i activitats que s’hi desenvolupen durant bona part de l’any (persones grans, amb mobilitat reduïda, famílies amb infants, etc.). Ho veiem possible amb l’arribada de la L9, fent un replantejament de les línies PR i obrint-ne una amb el sistema de bus a demanda.

2/ Una millora integral, similar al c/ Rigual, del c/ Eusebi Soler, tan malmès després d’esdevenir un carrer amb molta circulació diària de tot tipus de vehicles; això ha produït un deteriorament molt important de l’enllosat, i els intents d’arreglar-ho amb pegots de ciment també han contribuït a generar la mala imatge de la zona.

3/ La possibilitat de facilitar a les persones aturades l’oportunitat de fer un videocurrículum a través d’El Prat TV i penjar-los dins el web municipal o emetre’ls per la televisió local, i tot gestionat des del Centre de Promoció Econòmica. A Gavà TV es van fer 40 gravacions i 23 d’aquestes persones avui estan treballant, el que signifi ca un 57% d’inserció laboral.

 

Jordi Ibern i Tortosa

Més opinió març 2016

Feliz aniversario, Tejedor

per Miguel Ángel Ochoa Oliva

Luchadoras

per Sandra Patricia Daza Puente

Sin barreras

per Cristina Simón Molina