Esteu aquí

De la protesta a la proposta

Jordi Ibern i Tortosa

Març 2017

A cada ple municipal trobes qui vol exercir de “mestre modèlic”. Se’ns critica que presentem mocions que no són del tot assumibles i que no infl ueixen directament en la vida dels ciutadans. I quan presentem mocions que poden ajudar els nostres veïns hi ha un silenci aclaparador encara que a la moció s’aprovi fer-ne promoció i publicitar-ho en aquesta revista. Volem fer-vos arribar allò que hem anat proposant i que, en algun moment, sorgirà com a idea pròpia de l’equip de govern o ja s’està fent:
- L’arribada del transport públic els caps de setmana d’hivern a la platja
- La millora integral del c/Eusebi Soler, encara molt malmès
- Treballar més i més efi cientment en la lluita contra la violència de gènere
- Assessorar i donar suport als afectats per la hipoteca referenciada a l’IRPH
- Reactivar el Consell Municipal de Joventut
- Pressupostos participatius reservant-ne una partida per a consultar la ciutadania
- Preservar el patrimoni local abans de fer-lo desaparèixer
- Defensar salaris dignes no inferiors a 1.000 euros
- Promoure la campanya “No puc esperar!” per a malalts de Crohn i colitis ulcerosa
- Promoure la producció i consum d’energies netes per avançar cap a la
sobirania energètica local
I seguim treballant! Utilitza’ns! Volem ser la teva veu dins l’Ajuntament.

 

Jordi Ibern I Tortosa
https://twitter.com/erc_elprat
https://twitter.com/jordi_ibern
https://www.facebook.com/esquerra.elprat/?fref=ts

Més opinió març 2017

Casa Nostra, Casa Vostra

Per Juan Pedro Pérez Castro

El error de la nueva política

Per Miguel Ángel Ochoa Oliva

No hablaré de Mas

Per Antonio Miguel Ruiz Redondo

Mujeres, trabajadoras y valientes

Per Sandra Patricia Daza Puente

Transparencia

Per Cristina Simón Molina