Esteu aquí

La gent gran, un tresor

Novembre 2018

A dia d’avui, al Prat hi una mica més de 12.000 persones majors de 65 anys. En l’actualitat,  l’envelliment no és la darrera etapa de la vida, sinó un procés vital, llarg, ric i ple. Sota aquesta creença, l’Ajuntament ha elaborat, juntament amb el Consell Municipal de la Gent Gran, el Pla Local per a la Gent Gran, a través del qual vol promoure i facilitar els projectes de vida de tota la ciutadania del Prat, amb independència de la seva edat.

La principal conseqüència d’aquest plantejament és que la gent gran ha d’utilitzar  els  mateixos recursos públics que s’adrecen al conjunt de la ciutadania. No obstant, no es pot obviar que a mesura que augmenta l’edat disminueix el grau d’autonomia, per la qual cosa s’han de contemplar recursos especialitzats adreçats a mantenir les persones el màxim de temps possible i en les millors condicions a casa seva. Encara que, paral·lelament, i per als casos en què no es pugui mantenir aquesta situació, s’ha d’invertir en places residencials i de centre de dia i en altres formes de vida compartida.

La gent gran és un actiu imprescindible de la societat, els necessitem per a créixer com a persones i com a comunitat, la seva experiència i saviesa ens han de guiar i ajudar en el camí de les nostres vides. I no només aporten coneixement, amor i tendresa sinó que molt sovint contribueixen al benestar de les famílies, amb els seus recursos econòmics i també amb el treball domèstic, que no deixa de tenir un molt elevat valor monetari no reconegut.

La gent gran de la nostra ciutat es mereix que continuem treballant per respondre a les seves necessitats , garantint-los els recursos públics necessaris per gaudir d’una vida digna i de qualitat, que els permeti desenvolupar els seus projectes en aquesta etapa vital tan important.

 

Lluís Tejedor