Esteu aquí

Els i les joves del Prat

Estiu 2018

Els adults solem caure en la idea que la joventut és una etapa de transició cap a la vida adulta, un temps en el qual es passa de ser infant a ser gran i en el qual es viu centrat en l’esforç d’adquirir les habilitats  necessàries per assumir les responsabilitats pròpies dels adults. A aquesta definició se li hauria de sumar el pensament que la joventut és, sobre tot, una etapa plenaon la raó de ser és gaudir de la pròpia experiència i en què, a traves de les vivències, els nois i noies van construint la seva identitat.

Com a ciutadania de ple dret, les administracions han d’oferir a aquest nois i noies el suport, els recursos i els serveis de qualitat necessaris per a desenvolupar els seus projectes personals. Aquest acompanyament és indispensable en el moment en què ens trobem, caracteritzat per la precarietat laboral i baixos salaris, on els joves segueixen sent un col·lectiu molt vulnerable. L’Ajuntament, conscient de la necessitat de construir polítiques de joventut en matèries de formació, ocupació, mobilitat , salut, oci i també habitatge, segueix treballant en la tasca d’oferir els recursos necessaris per als i les joves del Prat. Ho fa a través de El Lloro, el servei de joventut de referència on es centralitzen els recursos municipals, que de manera transversal compta amb tots els departaments de l’Ajuntament.

Els i les joves d’avui son el motor de transformació del present i del futur, la seva participació activa en la comunitat és imprescindible i formar part de les decisions col·lectives és la millor manera d’escriure aquest futur. Amb aquesta convicció animo a tots els nois i noies a participar i treballar en el disseny i definició d’un nou Pla Jovea que guiarà les polítiques de joventut en els propers anys.

 

Lluís Tejedor