Esteu aquí

Proves de sirenes

En el Prat de Llobregat i municipis veïns s'aplega un important teixit industrial, que és un motor econòmic i d'ocupació. Algunes de les indústries són del sector químic i fabriquen productes necessaris com els medicaments, els carburants, els detergents, les pintures, els teixits i els plàstics. Aquestes indústries són molt segures, però inevitablement comporten un cert nivell de risc i, per tant, sempre hi ha una petita probabilitat d’un accident.

Els accidents per risc químic requereixen una resposta molt ràpida i eficaç. A la nostra ciutat hi ha instal·lades dues sirenes de la xarxa d’alarmes d’avís de risc químic del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plaseqcat, per alertar a la població en cas d'accident.

El Prat, que pertany al Sector Químic Llobregat – Barcelonès, té elaborat i homologat el Pla d'actuació municipal d'emergència per risc químic Plaseqprat.

Cada any es realitzen dos proves de sirenes (una al mes d'abril i al mes de novembre), en 37 municipis de Catalunya.

Aquesta prova de sirenes és utilitzada per diferents equipaments municipals i centres educatius per realitzar exercicis de confinament i seguretat.

Les sirenes estan situades als terrats de l'edifici municipal del carrer Major i de la Residència i centre de dia per a persones grans Onze de Setembre.  L’objectiu principal de les proves és familiaritzar la població amb els sons d’avís i avaluar la cobertura acústica de les sirenes.

El so de les sirenes està pensat per avisar les persones que són a l'exterior dels edificis, per això pot ser que si s'està dintre d'un edifici no es senti aquest so. No obstant, en cas d'accident les sirenes sonarien durant l'emergència i fins que la situació de perill finalitzi.

 

Documents relacionats

Prova de sirenes (pdf - 927861 bytes)

Segurs davant el risc químic (pdf - 626953 bytes)

Campanyes d'informació

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden a

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Plans d'emergència

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac