Esteu aquí

Campanyes d'informació

Onades de calor

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per a afrontar-los.

Les persones que es poden veure afectades per situacions de risc greu han de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.

En aquest sentit, els ciutadans i empreses del municipi poden sol·licitar consultar els diferents plans d'emergència municipals, així com demanar informació dels plans territorials i especials de la Generalitat de Catalunya.

La informació als ciutadans i empreses es realitza fonamentalment mitjançant campanyes d'informació davant riscos estacionals i específics.

Campanyes de sensibilització

Tipus de campanyes de sensibilització:

  • Estacionals: per a riscos de recurrència temporal
  • Sectorials: per a riscos específics
  • Generals: per a riscos generals

La Campanya de sensibilització davant els riscos de l’estiu: revetlles, incendis forestals, onades de calor, seguretat a les platges, fortes pluges i tempestes i contaminació per ozó.

La Campanya de sensibilització davant dels riscos d’hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, ventades, i prevenció d’intoxicacions i d’asfíxies per ús incorrecte de calderes i escalfadors.

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Plans d'emergència

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac

Protecció civil a Catalunya

L’objectiu principal del Mapa de Protecció Civil de Catalunya és la visió global dels riscos.