Esteu aquí

Consells d'autoprotecció

Campanyes d'informació

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden a

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Plans d'emergència

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac

Protecció civil a Catalunya

L’objectiu principal del Mapa de Protecció Civil de Catalunya és la visió global dels riscos.