Esteu aquí

Protecció civil a Catalunya

L’objectiu principal del Mapa de Protecció Civil de Catalunya és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de Catalunya, per a proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als ciutadans en general per a desenvolupar, principalment, la previsió, planificació i prevenció d’aquests riscos, així com la intervenció, informació i formació, en els àmbits que s’escaiguin. Per tant, el Mapa de Protecció Civil de Catalunya és un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que estableix les bases per al coneixement i difusió dels riscos de protecció civil.

Quins plans d'emergència té la Generalitat de Catalunya?

Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Plans de protecció civil a Catalunya

Campanyes d'informació

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden a

Plans d'autoprotecció

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Plans d'emergència

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac