L'Ajuntament ofereix ajuts a les empreses del Prat per a la contractació de persones en situació d’atur, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i reactivar l’economia.

 

 

Empreses o entitats

 • Tenir un centre de treball al Prat de Llobregat.
 • Tenir el domicili social o fiscal al Prat de Llobregat.
 • No haver acomiadat treballadors improcedentment durant els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció. 
 • No haver contractat la persona proposada en els últims 3 mesos, excepte en les tranformacions de contractes temporals a indefinits. 
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Persones contractades

 • Persones desocupades que estiguin empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • Persones registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del contracte.

Contractes

 • Contractes celebrats a partir de l'1 de setembre de 2016 i que siguin d'un mínim d'un any a temps complet. 
 • Només se subvencionaran aquells contractes amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000 €, més prorrateig de les pagues extraordinàries.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic cpeempreses@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

El volum econòmic de la subvenció varia en funció de la durada del contracte:

 • 2.000 euros els contractes d'un any .
 • 2.000 euros per transformacions de contractes temporals en indefinits.
 • 3.000 euros per transformacions de contractes temporals a indefinits per a ALLD*
 • 4.000 euros per contractes indefinits
 • 5.000 euros per contractes indefinits quan la persona contractada estigui en situació d'ALLD*

Els pagaments de la subvenció es fan semestralment. De la mateixa manera, el termini de presentació de la justificació és de 4 mesos a partir de la finalització dels primers 6 mesos del contracte.

*ALLD: sempre que no hagin treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació.

Terminis

Fins el 31 d'octubre de 2017. 

S'estableixen dos períodes de justificació de les despeses: al sisè i al dotzè mes de contracte. 

El termini de presentacó de la justificació serà de 4 mesos, a partir de la finalització dels 12 primers mesos de contracte

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Documents relacionats

Bases contractació (pdf - 173914 bytes)

A un clic

Temes relacionats

Empreses que busquen personal

Servei d'intermediació entre l'oferta i la demanda.

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Formació empresarial

Accions formatives per a la capacitació en gestió empresarial.

Servei de lloguer d'espais

Cessió d’espais per a empreses i entitats.

El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d...

Zones d'activitat econòmica

Mapa i característiques de les diferents zones d’activitat econòmica del municipi.