Educació per a la Salut


Tags: salut, educació

Entenem  l'Educació per a la Salut com un procés de formació, de responsabilització de l'individu a fi que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits saludables bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.

L'Ajuntament disposa d'un programa d'Educació per a la Salut que abasta totes les etapes educatives i s'adreça també a la població en general, des d'un model participatiu i adaptat a les necessitats de cada col·lectiu, amb una filosofia centrada no només en el saber, sinó també en el saber fer.

Els programes en edat escolar, que apareixen a la Guia d'activitats i serveis educatius,   s'imparteixen  als centres educatius de primària i secundaria  en horari lectiu i es desenvolupen  per mitjà de professionals experts en les diferents matèries que s'aborden: higiene, cura del cos, alimentació, activitat física, autoestima, sexualitat, prevenció d'addiccions, etc. 

Activitats curs 2022-203 (pdf - 190164 bytes)