Tags: Dones, Adult

Espai de recursos per sensibilitzar i fer front a diferents tipus de violències masclistes.

Guia per lluitar per l’erradicació de les violències masclistes, entre elles, les celebracions de matrimonis infantils, precoços i forçats.

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Reflexió com la cultura popular, des de la infantesa, promou i legitima la violència masclista.

Autoria: Elvira Ongil Escribano

Públic: Ciutadania

 

Reproducció d'estereotips de gènere per part de la indústria de cinema infantil.

Auroria: Lina Carbonell

Públic: Ciutadania

 

Espai web que recull pel·lícules on es tracten temes relacionats amb els feminismes.

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Contes clàssics capgirats per trencar amb els estereotips i rols de gènere.

Autoria: Gobierno de Cantabria

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Espai web amb recull de pel·lícules que relaten la història de les dones en diferents contextos.

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Vídeo que pretén sensibilitzar sobre l'ús d'eufemismes per referir-se a situacions de violència sexual entre joves.

Autoria: Comunicación FMP

Públic: Ciutadania

 

 

Recopilatori de cançons populars amb contingut clarament masclista que ens fa reflexionar sobre la cultura musical i la lluita dels moviments feministes.
Autoria: Colectivas deseantes

Públic: Ciutadania

 

Cançó del gènere reggaeton que busca transformar el tradicional contingut masclista que sovint té aquest tipus de música.
Autoria: Rocío Perez Silva

Públic: Ciutadania

 

Web de la campanya comarcal per l'ús del llenguatge inclusiu i no sexista.

Autoria: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Breu conferència de Colin Stokes en la que s'exposa com, ja des de les pel·lícules infantils, la indústria del cinema sovint reprodueix models de masculinitat tòxica.

Autoria: TED

Públic: Ciutadania

 

Reportatge en el qual es planteja si certs estils de música que van lligats directament a conductes masclistes, o per contra, són coses que no tenen per què anar associades.

Autoria: Psicowoman

Públic: Ciutadania

 

Recull de contes on s'expliquen contes amb perspectiva de gènere i promovent els valors de la coeducació.

Autoria: Consell Comarcal del Bages

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Documental sobre la lògica masclista a diversos contes infantils tradicionals.

Autoria: Cuentistes

Públic: Ciutadania

 

Entrevista en la qual es planteja el model d'amor romàntic, promogut des de la cultura i la indústria del cinema, com a quelcom poc saludable, violent i poc respectuós amb les persones.

Autoria: PlayGround

Públic: Ciutadania

 

Guia bibliogràfica de les Violències masclistes

Selecció d’assaigs, narratives, relats personals, materials audiovisuals i recursos electrònics sobre el fenomen històric, social, cultural i polític de la violència envers les dones. La bibliografia seleccionada abasta diferents dimensions de la lluita contra les violències masclistes.

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Curtmetratge que busca sensibilitzar sobre la normalització de l'assetjament sexual de dones i l'ocupació diferenciada de l'espai públic entre homes i dones, sobretot a la nit.

Autoria: Maxime Gaudet

Públic: Ciutadania

 

Campanya de sensibilització sobre la violència sexual on es trenca amb molts dels mites que giren entorn aquestes.

Autoria: Aspacia

Públic: Ciutadania

 

Espai web de la campanya comarcal on es poden trobar recursos per la construcció d'espais d'oci lliures de violència masclista.

Autoria: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

La percepció diferenciada sobre la seguretat als espais públics, l'assetjament i les violències sexuals entre homes i dones.

Autoria: Parece Normal pero EsViolencia

Públic: Ciutadania

 

Guia pedagògica amb diferents tipus de recursos i materials per comprendre les violències masclistes que es donen en l'espai públic.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Sensibilització sobre conductes sexistes i de violència sexual en entorns de festa.

Autoria: FSyC

Públic: Ciutadania

 

Espai web de la campanya municipal contra les agressions sexuals als espais públics d'oci, on s'aporta informació sobre les conductes sexistes, així com també algunes pautes d'actuació.

Autoria: Ajuntament del Prat de Llobregat

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Campanya que planteja la manera com tots els agents que participen en els espais d'oci poden tenir un paper rellevant a l'hora de prevenir i detectar situacions de violència sexual.

Autoria: Diverses entitats de Nova Zelanda

Públic: Ciutadania

 

Explicació sobre és l'assetjemant com a forma de violència sexual normalitzada i quines conseqüències té.

Autoria: Betevé

Públic: Ciutadania

 

 

Què podem fer davant una agressió i quins drets tenim explicat de forma bàsica i planera.

Autoria: Betevé

Públic: Ciutadania

 

Breu guia amb informació recomanacions per reconèixer una situació de violència sexual i com fer-hi front.

Autoria: Fondación Anás

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

La història de la caputxeta vermella ha canviat i aquesta decideix començar a plantar cara al llop.

Autoria: Cambia el cuento

Públic: Ciutadania

 

 

Manual per identificar les violències sexuals en contextos d'oci, incloent-hi les formes més normalitzades, com el fet de passar por sola de nit o bé formes de lligar que suposen assetjament.

Autoria: Federación Mujeres Jóvenes

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Vídeo de sensibilització sobre l'assetjament al carrer com a forma de violència sexual i el paper dels homes per transformar aquesta realitat.

Autoria: Fundación Avon

Públic: Ciutadania

 

Campanya catalana contra les violències sexuals als espais d'oci exemplificant algunes de les seves manifestacions.

Autoria: Generalitat de Catalunya

Públic: Ciutadania

 

Conversa entre el youtuber Sebas G Mouret i Laura Tibisay sobre les violències sexuals, concretament sobre l'assetjament al carrer, i com aquest fa sentir, de manera diferenciada, a homes i dones.

Autoria: Sebas G Mouret

Públic: Ciutadania

 

Vídeo explicatiu sobre què són les violències sexuals aportant informació sobre com prevenir-les i viure relacions sexuals de manera saludable.

Autoria: Psicowoman

Públic: Ciutadania

 

Guia per comprendre la clau del consentiment per pervenir les violències sexuals i consells bàsics sobre què fer si n'ets testimoni o la vius.

Autoria: Ayuntamiento de Málaga

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Explicació planera, propera, i amb algun toc d'humor per entendre el consentiment com a premissa clau per prevenir la violència sexual, a més d'aportar algunes estratègies per fer-hi front.

Autoria: Psicowoman

Públic: Ciutadania

 

Estudi sobre diferents campanyes gràfiques sobre violències sexuals als espais públics d'oci i elements clau per poder fer-ne una de pròpia.

Autoria: Spora Sinergies

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Instrument didàctic, útil per a formadors i formadores que duguin a terme tallers de formació dirigits a facilitar i consolidar el coneixement i la competència professional de persones que treballen en el sector de l'acolliment i l'atenció de persones migrants i refugiades o sol·licitants d'asil a Itàlia, Malta i Espanya.

Autoria: AIDOS

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Manual detallat sobre el marc conceptual, legal i les passes a seguir per elaborar un protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals als espais públics d'oci per part de les administracions.

Autoria: Diputació de Barcelona

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Aquesta guia té per objectiu orientar el personal docent sobre com detectar i abordar les violències sexuals en l’àmbit escolar.

Autoria: Departament d'Educació i Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

Públic: Professionals de la docència

Accés al recurs.

Manual per entitats i organitzacions per afrontar les agressions masclistes des del punt de vista de la justícia restaurativa.

Autoria: Fil a l'Agulla

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Espai web amb diferents recursos per la implementació d'accions específiques i protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament a empreses i organitzacions.

Autoria: Generalitat de Catalunya

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Espai web de divulgació, anàlisi i sensibilització adreçat a millorar el coneixement sobre les desigualtats de gènere que es produeixen en l'àmbit d'ocupació i emprenedoria i les claus per superar-les des de la corresponsabilitat dels diferents agents que operen a l'àmbit laboral.

Autoria: Fundación Mujeres

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia pràctica per l'elaboració d'un protocol per la prevenció i abordatge de la violència masclista a l'àmbit laboral.

Autoria: Comisions Obreres

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Manual per la comprensió de la violència masclista en l'àmbit laboral amb eines per persones empresàries i per a persones que la viuen.

Autoria: Mental Health Europe

Públic: Professionals

Accés al recurs.

 

Breu guia explicativa sobre la discriminació per raó de sexe en l'àmbit laboral i possibles eines per fer-hi front.

Autoria: CJB

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Guia detallada de com elaborar, passa a passa, un protocol per la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral.
Autoria: Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Públic: Professionals
Accés
al recurs.

Vídeo de sensibilització sobre diferents tipus de situació d'assetjament sexual a espais laborals.

Autoria: Cambia el cuento

Públic: Ciutadania

 

Explicació del testimoni fictici d'una dona que viu assetjament laboral, a través de la veu de diverses persones.

Autoria: Fundación Aspacia

Públic: Ciutadania

 

Recursos per a professionals de l'orientació que acompanyen les dones en situació de violència masclista en matèria d'ocupació

Manual per entitats i organitzacions per afrontar les agressions masclistes des del punt de vista de la justícia restaurativa.

Autoria: Servei d'Ocupació de Catalunya

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia pedagògica per treballar el ciberassetjament amb estudiants d'ESO i batxillerat. Adreçat a professionals d'educació formal i no formal.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Campanya de sensibilització per prevenir les violències sexuals a entorns digitals.

Autoria: FSyC

Públic: Ciutadania

 

Sensibilització entorn els riscos de l'assetjament entre homes i nens/es menors a través de les xarxes.

Autoria: Movistar

Públic: Ciutadania

 

Campanya en la qual es visibilitza el procés de captació i seducció de nenes i dones a través de les xarxes socials per perpetrar violència sexual.

Autoria: B4UClik

Públic: Ciutadania

 

Exposició de la realitat que envolta l'assetjament a través de les xarxes socials i com aquest impacta a les seves víctimes.

Autoria: Orange

Públic: Ciutadania

 

Guia amb marc normatiu, conceptual i eines per fer front a les situacions de ciberassetjament.

Autoria: Federación Mujeres Progresistas

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Guia per identificar les diferents formes de ciberassetjament i eines pràctiques per la seva prevenció i abordatge.

Autoria: Junta de Andalucía

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Anàlisi del fenomen del ciberassetjament des del punt de vista de persones joves, contrastat amb el punt de vista de la psicòloga i youtuber Psicowoman.

Autoria: Psicowoman

Públic: Ciutadania

 

Explicació de les diferents manifestacions de la violència masclista als entorns digitals, com el ciberassetjament, el cibercontrol, o el grooming (ciberassetjament pedòfil).

Autoria: Psicowoman

Públic: Ciutadania

 

Recreació d'una escena de violència sexual digital i de com haurien de reaccionar els entorns dels agressors.

Autoria: MIDES Uruguay

Públic: Ciutadania

 

Espot publicitari en el qual es qüestiona les discriminacions que viuen les persones grans pel fet de ser-ho i com la vellesa inactiva és un mite que cal trencar.

Autoria: Aquarius

Públic: Ciutadania

 

Curtmetratge en el qual es planteja la invisibilitat de les persones grans a la nostra societat.

Autoria: Fundación Cuentasueños

Públic: Ciutadania

 

Guia en la qual s'exposa la problemàtica de dones grans que han de tenir cura de les seves parelles que les maltracten, així com d'altres situacions que viuen les dones grans. S'ofereixen pautes per a professionals per la gestió d'aquest tipus de situacions.

Autoria: Matia Fundazioa

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Marc teòric per a professionals que treballen amb joves per comprendre les violències masclistes en el col·lectiu i disposar de referències bàsiques per al treball preventiu.

Autoria: Universitat Rovira i Virgili

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia per professionals per la gestió grupal de situacions de violència masclista en dones grans.

Autoria: UNAF

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Manual per a professionals sobre la gestió psicosocial de casos de violència masclista en persones amb diversitat funcional.

Autoria: Obra Social La Caixa

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia per a professionals per la gestió de situacions de violència masclista en el col·lectiu de persones migrants des del punt de vista de la prevenció i l'abordatge.

Autoria: ACNUR

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia didàctica per treballar a les aules la sensibilització de persones migrades per motius de gènere.

Autoria: CEAR

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Recurs per professionals sobre les desigualtats que afecten les dones i nenes sordes, com les travessa la violència masclista i com treballar amb aquest perfil de casos.

Autoria: Confederación Nacional de Sordos de España

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Recull de recursos i serveis per a l'atenció de persones que viuen situacions d'explotació sexual.

Autoria: Ministerio de Igualdad

Públic: Professionals

Accés al recurs.

 

Guia que ofereix orientació per a l'atenció integral física, psicològica i emocional de dones amb malaltia mental greu en l'àmbit de la violència de gènere a través de pautes per a la detecció, intervenció, bones pràctiques i pla de seguretat.

Autoria: Comunidad de Madrid

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Contextualització i pautes bàsiques d'actuació per situacions de violència sexual en persones amb diversitat funcional.

Autoria: Junta de Andalucía

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Reflexió sobre el consentiment amb nens/es per la prevenció de l'abús infantil i educació sexo afectiva saludable.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Ciutadania

 

Reflexió sobre la violència sexual amb nens/es per la prevenció de l'abús infantil i educació sexo afectiva saludable.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Ciutadania

 

Reflexió sobre la violència sexual amb nens/es per la prevenció de l'abús infantil i educació sexo afectiva saludable.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Ciutadania

 

Dades i reflexions sobre l'abús sexual infantil per part de professionals.

Autoria: Ajuntament de Barcelona.

Públic: Professionals.

 

Guia pedagògica per treballar les violències masclistes a l'àmbit de l'esport dirigit a professionals que treballen en aquest àmbit.

Autoria: Ajuntament de Barcelona

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Estudi sobre els matrimonis forçats a Catalunya.

Autoria: Generalitat de Catalunya

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Guia per famílies sobre com abordar una situació de violència sexual que pugui haver viscut un fill/a des de la perspectiva psicològica.

Autoria: Generalitat de Catalunya.

Públic: Ciutadania.

Accés al recurs.

Guia per professionals a l'hora d'aborad una situació de violència sexual amb infants o joves des de la vessant psicològica.

Autoria: Generalitat de Catalunya

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia per la sensibilització entorn les violències masclistes als centres educatius.

Autoria: Generalitat de Catalunya

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Vídeo que ens mostra com es produeixen els processos de revictimització, o victimització secundària, en els casos d'abús sexual infantil per part de diferents professionals que intervenen amb la persona menor d'edat.

Autoria: Fundación Márgenes y Vínculos

Públic: Professionals

 

Sensibilització entorn els riscos de l'assetjament entre homes i nens/es menors a través de les xarxes.

Autoria: B4UClik 

Públic: Ciutadania

 

Efectes en la infància de les violències en l'àmbit de la parella (3 parts).

Autoria: Nathanael Matanick

Públic: Ciutadania

 

Document que contextualitza l'explotació sexual en la infància i adolescència definint el marc conceptual i legal, distingint les diverses manifestacions d'aquesta, i aportant eines de detecció.

Autoria: Institut Balear de la Dona

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Recursos per les dones i nenes amb discapacitat que estan vivint una situació de violència. El material va ser elaborat en context de pandèmia, però els recursos són vigents.

Autoria: Fundación Cermi

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Pautes bàsiques d'intervenció amb dones i nenes amb discapacitat, distingint diferents tipus de diversitats funcionals.

Autoria: Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia que serveix com a suport i informació sobre les conseqüències per al desenvolupament i integració escolar de menors les mares dels quals pateixen o han patit violència de gènere.

També recull diferents pautes per a la detecció i abordatge des de l'àmbit educatiu de situacions de violència de gènere en el cas dels fills i filles de les dones víctimes, i la de detecció de violència de gènere en les relacions entre adolescents.

Autoria: Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Anàlisi sobre la violència contra nenes i nenes treballant conceptes com el vincle, el càstig o la resolució no violenta dels conflictes familiars.

Autoria: Save de Children

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Vídeo que vol sensibilitzar sobre la influència que exerceixen les persones adultes i referents de nenes i nenes en el desenvolupament de la seva conducta.

Autoria: Napcan

Públic: Ciutadania

 

Recull de contes per preballar amb els infants temes complexos com el respecte, el conflicte, els límits o l'assetjament.

Autoria: Fil a l'Agulla

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Vídeo que busca sensibilitzar sobre el poder que exerceixen els abusadors sexuals infantils sobre les seves víctimes i les conseqüències psicològiques que els hi provoca, d'entre altres, la incapacitat de poder parlar amb algú sobre el tema.

Autoria: Fortalecer Chile

Públic: Ciutadania.

 

A través del testimoni de diverses dones es visibilitza les conseqüències psicològiques en l'adultesa de l'abús sexual infantil.

Autoria: Fundación Aspacia

Públic: Ciutadania

 

Vídeo que posa en relleu la vital importància del vincle entre infants i famílies a través d'imatges de famílies d'animals.

Autoria: Ministeri d'Afers Socials

Públic: Ciutadania

 

Assaig analític sobre a violència intrafamiliar i la necessitat que aquesta sigui abordada des d'una perspectiva integral des de diferents àmbits.

Autoria: José Manuel Alonso Varea, José Luis Castellanos Delgado

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Manual per abordar les agressions masclistes en l'àmbit de l'educació no formal tenint en compte els diferents actors que poden entrar en joc i aportant diferents pautes d'actuació.

Autoria: Fil a l'Agulla

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia sobre el fenomen de la mutilació genital i els matrimonis forçats, fent especial incís en la prevenció i la generació d'una consciència crítica sobre aquests. Material en anglès.

Autoria: Consejo de Europa

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Explicació sobre què vol dir la revictimització posant alguns exemples.

Autoria: AJ+ Español

Públic: Ciutadania

 

 

Desmitificació de les denúncies falses com a argument per minimitzar les violències sexuals i explicació del funcionament del sistema judicial davant d'aquest tipus de casos.

Autoria: Aadas

Públic: Ciutadania

 

Performance urbana de sensibilització en contra les violències masclistes realitzada per col·lectius feministes.

Autoria: Las Tesis

Públic: Ciutadania

 

Explicació del fenomen de la immobilitat tònica, freqüent en les víctimes de violència sexual, i com aquest pot arribar a repercutir en el procés de recuperació de les persones agredides a través dels diferents agents que aborden aquest tipus de situacions.

Autoria: Aadas

Públic: Ciutadania

 

Vídeo que ens mostra com es produeixen els processos de revictimització, o victimització secundària, en els casos d'abús sexual infantil per part de diferents professionals que intervenen amb la persona menor d'edat.

Autoria: Fundación Márgenes y Vínculos

Públic: Professionals

 

Escenificació d'una situació de victimització secundària a una dona en el sistema sanitari i de com es pot evitar.

Autoria: Fundación AVON

Públic: Ciutadania

 

Conferència d'Inés Hercovich on la sociòloga i psicòloga social explica per què les víctimes de violència sexual sovint no ho expliquen i quin és l'imaginari social sobre aquest fenomen.

Autoria: TED

Públic: Ciutadania

 

Exemplificació de com el sistema judicial pot arribar a revictimitzar a les persones que viuen situacions de violència masclista i pautes de com es pot abordar la realitat.

Autoria: Fundació AVON

Públic: Ciutadania

 

Guia per professionals del sistema judicial per oferir un servei professional format a persones que viuen o han viscut situacions de violència masclista.

Autoria: Consell General del Poder Judicial

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia per professionals de la psicologia forense per avaluar a persones que viuen o han viscut situacions de violència masclista a l'àmbit de la parella o exparella.

Autoria: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia per a professionals de l'advocacia sobre el tracte i la gestió del servei amb dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista.

Autoria: Consejo General de la Abogacía Española

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Fitxes relacionades