Esteu aquí

L'edat mitjana i la formació d'Europa

edat mitjana

Farem un repàs dels principals processos històrics medievals que van configurar el que avui coneixem com Occident europeu, amb els seus episodis i personatges més rellevants, com ara Carlemany, els víkings, les croades o la Pesta Negra. Es dedicarà una atenció especial a l’àrea ibèrica i mediterrània, amb l'establiment del regne dels gots, la formació i destrucció d'al-Andalus o l’expansió de la Corona catalano-aragonesa. Encara a un nivell més local, veurem quin va ser el desenvolupament de la societat medieval en l’àrea del Llobregat, en el marc de la formació del delta i de la influència constant de la ciutat de Barchinona. A la última sessió es farà una sortida.

 

Programa del curs:

1a sessió: Les invasions bàrbares i el col·lapse imperial. El regne dels gots a Hispània (i part de la Gàl·lia).

2a sessió: Carlemany: l’intent (fallit) de restauració imperial i la gènesi dels blocs polítics europeus. Els víkings i les segones invasions.

3a sessió: Orient a Occident: la formació i la destrucció d’al-Andalus.

4a sessió: L’Europa feudal: fragmentació política i poder eclesiàstic. Les croades.

5a sessió: La consolidació dels estats feudals. La Corona catalano-aragonesa i l’expansió mediterrània.

6a sessió: La Pesta Negra i la crisi baixmedieval.

7a sessió: El Prat abans del Prat. Senyors, propietaris i pagesos en el context de la formació del delta del Llobregat.

8a sessió: Sortida (lloc a determinar).

 

Tallerista: Jordi Gibert.

  • Accessible