Esteu aquí

Ple municipial del mes de desembre

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes dels dies 8 i 22 de novembre de 2017.

Alcaldia
2.- Aprovació definitiva de la supressió del Registre municipal d'unions estables de parella (exp. 6034/12).

Recursos Humans
3.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball, any 2018 (exp. 23688/17).
4.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a una treballadora municipal (exp. 22963/17).
5.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a un treballador municipal (exp. 23452/17).

Intervenció
6.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2018 (exp. 23755/17).
7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de factura (exp. 23217/17).

Gestió Tributària
8.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics, any 2018 (exp. 13678/17).

Contractació
9.- Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de grua per a la retirada de vehicles i l'eliminació dels vehicles declarats residus sòlids urbans (exp. 6114/10).
10.- Ratificació del Decret 7164/17, relatiu a la licitació del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus (exp. 11738/17).

Patrimoni
11.- Pròrroga de la cessió d'ús del local situat al carrer Riu Ebre a l'Associació Amics del Modelisme Ferroviari (exp. 7374/11).
12.- Sol·licitud de desafectació parcial d'una edificació de l'escola Jaume Balmes (exp. 23321/17).

Urbanisme
13.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità del sector Ribera Baixa (exp. 22684/17).
14.- Gestió del servei públic de l'Oficina municipal d'Habitatge per la societat municipal Prat Espais, SLU, any 2018 (exp. 23782/17).

Manteniment i Serveis Urbans
15.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança General de Serveis Funeraris (exp. 302/17).

Alcaldia
16.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
17.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, tercer trimestre de 2017 (exp. 8551/17).
18.- Donar compte del compliment dels límits i normes legals referides al personal eventual (exp. 9486/15).

Mocions
19.- Moció de suport a la plataforma per la readmissió i contra els acomiadaments del pla de reestructuració de Titan, SAU.
20.- Precs i preguntes

Retransmissió en directe a www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud