Esteu aquí

Ple municipal del mes de setembre

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia
2.- Presa de possessió del càrrec de regidor d'Antonio García Martínez (exp. 9483/15).
3.- Atorgament de poders generals per a plets (exp. 9482/11).

Intervenció
4.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2017 (exp. 14777/18).
5.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018 (exp. 18782/18).
6.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 22914/18).

Gestió Tributària
7.- Concessió de beneficis fiscals a favor del departament d'Ensenyament de la Generalitat per a la instal·lació d'un edifici prefabricat assignat a l'Institut Les Salines (exp. 21837/18).

Contractació
8.- Rectificació de l'acord del Ple d'11 de juliol de 2018, relatiu al contracte de concessió de gestió del servei públic d'enllumenat incloses les cruïlles semafòriques (exp. 3410/10).

Patrimoni
9.- Aprovació de la cessió d'ús del local 14 situat al carrer Riu Tordera, 19, a l'Associació Musulmans del Prat (exp. 3491/17).
10.- Aprovació de la cessió d'ús dels locals 6 i 7 situats al carrer Riu Túria, 7-9, a l'Associació Extra Escola de Teatre i Cinema (exp. 18200/18).
11.- Declarar deserta la licitació, mitjançant subhasta pública, de l'alienació d'una porció de terreny situada al sector Mas Blau II (exp. 18995/16).

Urbanisme
12.- Aprovació provisional de la Modificació núm. 2 del Pla especial i catàleg per a la protecció d'elements d'interès del patrimoni històric-arquitectònic i ambiental, referent a l'antiga seu social del Real Club de Golf El Prat (exp. 20469/17).
13.- Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual núm. 4 del Pla Especial d'ampliació del Port de Barcelona - Zona d'Activitats Logístiques. ZAL, reordenació de les zones ZAM i ZSV1, supressió de la zona ZSG3 i regulació de l'ús de contenidors dintre de la zona logística del Prat de Llobregat (exp. 22079/16).

Alcaldia
14.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
15.- Despatx oficial.
16.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2018 (exp. 12473/18).

Mocions
17.- Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.

18.- Precs i preguntes.

Rretransmissió en directe a través de www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud