Esteu aquí

Ple municipal del mes de setembre

Ple municipal

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia
2.- Aprovació inicial de la supressió del Registre municipal d'unions estables de parella (exp. 6034/12).
3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 4318/17 relatiu a la compareixença davant el Jutjat contenciós administratiu dirigit contra acord del Ple Municipal relatiu a la Moció de suport a la campanya boicot, desinversions i sancions, BDS, a Israel (exp. 13620/17).
4.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 5058/17 relatiu a la suspensió de l'executivitat de la Moció de suport a la campanya boicot, desinversions i sancions, BDS, a Israel (exp. 13620/17).

Intervenció
5.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2016 (exp. 10666/17).
6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017 (exp. 17140/17).
7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 13922/17).

Gestió Tributària
8.- Concessió de beneficis fiscals per les obres d'arranjaments diversos a l'Institut Estany de la Ricarda (exp. 12498/17).
9.- Concessió de beneficis fiscals per les obres de substitució d’elements de fibrociment a l'Institut Estany de la Ricarda (exp. 15189/17).
10.- Concessió de beneficis fiscals per les obres de construcció d’una nau per al cicle formatiu d'aeronàutica a l'Institut Illa de Banyols (exp. 15222/17).

Promoció de la Ciutat i Turisme
11.- Aprovació inicial de la modificació l'Ordenança d'ús de les platges del municipi del Prat de Llobregat (exp. 8367/17).

Activitat Econòmica
12.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 4529/17, relatiu a la proposta de festes locals per a l'any 2018 (exp. 13730/17).

Urbanisme
13.- Aprovació de la constitució i dels estatuts de l'Associació de municipis i entitats per l'aigua pública (exp. 15675/17).
14.- Aprovació provisional de la Modificació núm. 4 del Pla Especial d'ampliació del Port de Barcelona - Zona d'Activitats Logístiques, ZAL, del Prat de Llobregat, reordenació de les zones ZAM i ZSV1, supressió de la zona ZSG3 i regulació de l'ús de contenidors a la zona logística (exp. 22079/16).

Espai Públic i Projectes Urbans
15.- Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer de la Carretera de la Platja entre el camí de Cal Silet i el canal de transvasament (exp. 8276/16).

Alcaldia
16.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
17.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2017 (exp. 8551/17).
18.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2017 (exp. 6210/17).

Mocions
19.- Moció sobre l'avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut.
20.- Moció per a la creació del Consell per a la igualtat i la diversitat.
21.- Moció de rebuig als atacs violents i efectes de la turismefòbia.
22.- Moció per a la creació del Consell municipal de convivència, defensa i protecció dels animals i del medi ambient.
23.- Moció per a l'adaptació acústica dels semàfors existents al Prat per a persones invidents o amb visió reduïda.
24.- Moció sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia celíaca.
25.- Moció per a la promoció municipal d'un parc públic d'habitatge.
26.- Moció de suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
27.- Precs i preguntes.

Retransmissió en directe a través de www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud